Daně 

Dotační program OP PIK byl pozastaven

Hloubkový audit Ministerstva financí ČR zjistil pochybení v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“).

O situaci informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR národní řídicí orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Evropskou komisi, s nimiž nastalou situaci řeší. Evropská komise v důsledku tohoto oznámení provedla audit Operačního programu a odhalila mimořádně vysokou, čtrnáctiprocentní, chybovost v čerpání dotací, přičemž tolerovaná hraniční hodnota činí pouze 5 %. Evropská komise se proto rozhodla pro pozastavení certifikace OP PIK a na několik měsíců přerušila vyplácení finančních prostředků.

Pozastavení OP PIK se nijak nedotkne proplácení dotací schválených projektů a jejich financování v mezidobí zastřeší MPO z národních zdrojů. Příjemcům dotace budou prostředky stále propláceny standardním způsobem na účet žadatele. Pozastavení Operačního programu znamená pozastavení certifikace finančních prostředků z rozpočtu EU do státního rozpočtu. Co se týče otevřených výzev, příjem žádostí stále pokračuje a vyhlášení nových výzev by mělo pokračovat v souladu s platným harmonogramem.

MPO zavedlo interní opatření s cílem nápravy chybovosti a spolu s Evropskou komisí dále pracuje na odstranění těchto chyb. V další řadě budou revidována nastavení a podmínky jednotlivých programů podpory.

Ministerstvo průmyslu a obchodu OP PIK Dotace a investiční pobídky Operační program dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right