Daně 

Pozor na pokuty související s kontrolním hlášením

Krajský soud v Praze vydal nedávno pozitivní rozsudek pro plátce DPH ve věci pokuty za kontrolní hlášení. V rozsudku 43 Af 6/2020-37 soud posuzoval, zda je podání kontrolního hlášení v XML neúčinné v situaci, kdy je v kolonce „Ulice“ omylem uvedeno číslo popisné sídla plátce DPH.

Jedná se tedy pouze o formální překlep, který se v praxi může stát v podstatě každému. Správce daně však uložil plátci DPH pokutu ve výši 50 tis. Kč podle § 101h odst. 1 písm. d) zákona o DPH, protože původní podání bylo vyhodnoceno jako neúčinné a nové kontrolní hlášení za období nebylo podáno ani v náhradní lhůtě na základě výzvy.

Krajský soud v Praze uvedl, že „v souladu se závěry obsaženými v rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 Af 19/2020-46 má zdejší soud za to, že neúčinnost předvídaná v § 101a odst. 4 zákona o DPH nastává pouze ve spojení s nedostatky formy (kam náleží i struktura, tj. vnitřní uspořádání podání), nikoliv s nedostatky obsahu takového podání. Toto rozlišování je navíc patrné i z textu § 101g odst. 2 zákona o DPH týkajícího se právě obsahových nedostatků kontrolního hlášení.“ Odvolací finanční ředitelství podalo ve věci kasační stížnost, takže spor bude nyní posuzován Nejvyšším správním soudem.

V případě, že byste obdrželi od správce daně platební výměr na pokutu kvůli porušení povinností ve věci kontrolního hlášení, je vhodné zvážit, zda byla pokuta stanovena v souladu se zákonem o DPH a právními principy, a případně se bránit formou odvolání či následného soudního sporu. Další možnou cestou je požádání o prominutí podle pokynu Generálního finančního ředitelství (Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení). Rádi vám v této oblasti budeme asistovat.

dReport zpravodaj DPH Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right