Daně 

Převodní ceny jsou neustále v hledáčku finanční správy

Problematika převodních cen je českou finanční správou považovaná za velmi rizikovou oblast, a proto se na ni již dlouhodobě zaměřuje při daňových kontrolách. Tento trend potvrzují také výsledky daňových kontrol orientovaných právě na převodní ceny, které nedávno zveřejnila finanční správa ve společné tiskové zprávě s Ministerstvem financí ČR.

Finanční správa provedla za posledních 7 let přes 2400 daňových kontrol, v rámci nichž došlo čistě v souvislosti s převodními cenami ke zvýšení daňového základu o téměř 47 mld. Kč a doměření dodatečné daně ve výši 4,5 mld. Kč. Rok 2020, ač ovlivněn pandemií covidu-19, nebyl v této oblasti výjimkou. Finanční správa provedla v tomto roce 249 speciálních kontrol na převodní ceny a doměřila dodatečnou daň ve výši 1,4 mld. Kč, což v sedmiletém horizontu představuje vůbec nejvyšší roční doměrek v souvislosti s převodními cenami. Přehled doměřené daně a zvýšení základu daně v souvislosti s kontrolami na převodní ceny je uveden v tabulce níže.

Pochybení v oblasti nastavení převodních cen se spojenými osobami patří aktuálně mezi nejčastější zjištění v rámci daňových kontrol na dani z příjmů právnických osob. Finanční správa poukazuje, že se jedná například o nedostatky v oblasti poskytování poradenských služeb v rámci skupiny, kdy daňový subjekt neobstojí při prokazování poskytnutí takových služeb či jejich užitku anebo je jejich cena považována správcem daně za nepřiměřenou. Další problematickou oblastí je dle finanční správy také chybné nastavení převodních cen v případě české dceřiné výrobní společnosti, kdy o cenách její produkce a odběratelích rozhoduje mateřská společnost a taková dceřiná společnost dosahuje ztrát.

Finanční správa však nepoukazuje jen na represivní stránku věci, ale také na preventivní působení v oblasti převodních cen. Připomíná tak možnost a výhodnost využití institutu tzv. závazného posouzení (kdy daňový subjekt dopředu požádá finanční správu o posouzení nastavení převodních cen) jako vhodného nástroje k předcházení daňové kontrole.

Převodní ceny Přímé daně dReport zpravodaj Finanční správa

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right