Daně 

Příjem žádostí do stěžejních výzev OP TAK byl zahájen

Po delším čekání se konečně otevírají dotační příležitosti pro podnikatele v rámci nového programového období 2021–2027. Jedním z prvních programů je Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který navazuje na úspěšný OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

OP TAK je klíčovým programem pro podporu českých podnikatelů v novém programovém období, z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je pro tento program připraveno celkem 3,2 mld. eur, tedy cca 81,5 mld. Kč. Největším podílem budou z OP TAK podpořeny projekty zaměřené na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich posun k nízkouhlíkovému hospodářství.

Ministerstvo průmyslu a obchodu již zahájilo příjem žádostí do prvních výzev OP TAK. Od 1. září je možné žádat o podporu v rámci programů Aplikace, Inovace a Úspory energií. Tyto dotační programy jsou určeny i pro velké podniky, program Inovace omezuje velké podniky na kategorii „small mid-caps“ do 500 zaměstnanců.

V rámci zářijových výzev bude mezi podnikatele rozděleno více než 15 mld. Kč. Podporovány budou zejména projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Pro všechny programy platí, že projekty musí být realizovány na území ČR mimo Prahu.

Jedná se o následující programy:

Aplikace

 • Zaměření programu: Podpora projektů zaměřených na realizaci činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřené technologie nebo softwaru.
 • Kdo může žádat: malé a střední podniky (MSP), velké podniky (do 3 000 zaměstnanců bez omezení, nad 3 000 zaměstnanců jen ve spolupráci s MSP), výzkumné organizace
 • Výše alokace: 4 mld. Kč
 • Výše dotace: 2–125 mil. Kč
 • Míra podpory: 25 % – 80 %, dle činnosti a velikosti podniku
 • Typ výzvy: kolová
 • Příjem žádostí: 9. – 30. 11. 2022
 • Počet žádostí: Velký podnik smí předložit max. 2 žádosti, MSP max. 3 žádosti.

Inovace

 • Zaměření programu: Podpora projektů zavádějících do výroby a na trh nové nebo inovované výrobky, technologie či služby. Mezi podporované aktivity patří například činnosti produktové inovace (např. posílení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb).
 • Kdo může žádat: MSP, small mid-caps (do 500 zaměstnanců)
 • Výše alokace: 1 mld. Kč
 • Výše dotace: 1–40 mil. Kč
 • Míra podpory: 20 % – 60 %, dle velikosti podniku a místa realizace
 • Typ výzvy: kolová
 • Příjem žádostí: 9. – 30. 11. 2022
 • Počet žádostí: bez omezení

Úspory energie

 • Zaměření programu: Podpora projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti podniku, např. prostřednictvím rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu a tepla, modernizace soustav osvětlení budov, snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů či využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Kdo může žádat: MSP, velké podniky
 • Výše alokace: 10 mld. Kč
 • Výše dotace: 500 tis. – 200 mil. Kč
 • Míra podpory: 35 % – 65 %, dle velikosti podniku a místa realizace
 • Typ výzvy: průběžná
 • Příjem žádostí: 9. – 30. 11. 2022
 • Počet žádostí: bez omezení

Dále byly vyhlášeny výzvy na pořízení a instalaci větrných elektráren (příjem žádostí do 1. 2. 2024), na služby patentových zástupců – Inovační vouchery (příjem žádostí do 31. 12. 2023) nebo na ověření potenciálu výsledků výzkumu a vývoje před uvedením do praxe a na trh – Proof of concept (příjem žádostí do 30. 11. 2022).

OP TAK Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right