Daně 

Příprava třetí veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky plánuje na 29. dubna vyhlášení třetí veřejné soutěže programu TREND, zaměřeného na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, konkrétně podprogramu 1 – Technologičtí lídři. Cílem programu TREND je podpora projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy. Podprogram 1 si pak klade za cíl především podpořit výzkumné a vývojové aktivity podniků s cílem jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky a výzkumné organizace. Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod. Dotace se vztahuje na osobní náklady, náklady na subdodávky a další přímé a nepřímé výdaje.

Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí až 70 % celkových uznaných nákladů dle typu výzkumné aktivity a typu uchazeče. Maximální částka podpory na projekt pak činí až 40 milionů Kč, opět dle typu výzkumné aktivity a typu uchazeče.

Termín pro podávání návrhů projektů je stanoven na období od 30. dubna do 17. června 2020.

Program Trend Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right