Daně 

Program Potenciál podpoří výzkumnou a vývojovou infrastrukturu podniků

Již brzy bude možné podpořit projekty na vybudování firemního výzkumně-vývojového zázemí v rámci programu Potenciál Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Program Potenciál má pomáhat podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat potřebnou infrastrukturu pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě.

Na co lze podporu čerpat:

  • technologie a vybavení pro výzkumné a vývojové aktivity (např. stroje, technologie, hardware)
  • modernizace nebo výstavba centra či laboratoře pro výzkumné a vývojové aktivity – stavební práce mohou tvořit maximálně 40 % z celkových způsobilých nákladů na projekt
  • nehmotný majetek (software, licence, práva duševního vlastnictví) může tvořit maximálně polovinu rozpočtu projektu

Kdo může žádat:

  • malé a střední podniky
  • small-mid caps (velké podniky, které mají nejvýše 499 zaměstnanců)
  • mid caps (velké podniky, které mají nejvýše 3000 zaměstnanců)

Místo realizace:

Projekt musí být realizován mimo území hlavního města Prahy (sídlo podniku nicméně může být i v Praze).

Předpokládaná míra podpory:

Podniky mohou získat 20 až 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu dle velikosti podniku a regionu.

Předpokládaná výše podpory:

2–100 milionů Kč na jeden projekt.

Termíny a lhůty:

  • Termín vyhlášení výzvy: 19. 5. 2023
  • Lhůta na podání projektových návrhů: 2. 6. 2023 do 25. 9. 2023
Inovace Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right