Daně 

Program Úspory energie

Vyhlášení další výzvy programu Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu je plánováno na prosinec 2019. Výzva podporuje projekty zaměřené na snížení spotřeby energie, a to prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů (včetně i bez systémů akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku).

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek nezbytný k provozování dlouhodobého hmotného majetku
 • Projektová dokumentace
 • Inženýrská činnost
 • Energetický posudek

Očekávaná výše dotace na jeden projekt:

 • 300 tis. Kč – 100 mil. Kč

Očekávaná míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Příjem žádostí:

 • ledna 2020 – 30. června 2020
Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right