Daně 

Programy veřejné podpory: Na co by podnikatelé při podávání žádosti neměli zapomínat?

Oživit ekonomiku po koronavirové krizi, nasměrovat ji „zelenějším“ směrem a více využívat možností digitalizace – to jsou v současnosti jedny z hlavních priorit české vlády. A účinným způsobem, jak tyto cíle naplnit, je finanční podpora podniků z veřejných zdrojů. Na jaké projekty ji lze uplatnit a na co by si měli dát podnikatelé před podáním žádosti pozor? Tato a další témata jsme probírali v rámci našeho Deloitte semináře Dotace 2021+.

Modernizační fond, Fond spravedlivé transformace, Inovační fond či OP TAK – to jsou jen některé z mnoha nových veřejných dotačních programů na podporu vybraných aktivit podniků. Zvlášť velké pozornosti se momentálně dostává zejména Národnímu plánu obnovy (NPO), skrze který bude možné podpořit projekty v oblastech digitální transformace, ekologizace procesů a infrastruktury a mnoha dalších. Přes NPO bude ve formě dotací firmám a podnikatelům rozděleno celkově cca 180 miliard korun.

Finanční objem podpory je při součtu všech jednotlivých programů nejvyšší v historii. Vedle toho ale přichází s novými programy i několik procedurálních novinek. Jednou z nich je například změna v rámci zmíněného NPO, konkrétně u výzev pro fotovoltaiku – nově nebude potřeba realizovat výběrová řízení při nákupu zboží a služeb nad 2 miliony korun, což je u všech ostatních programů povinné. Díky tomu dojde k významnému snížení administrativy, a tedy úspoře času na straně žadatele i úřadů.

Seminář Dotace 2021+

V rámci semináře Deloitte Dotace 2021+ se do diskuze s našimi odborníky zapojili hosté Marian Piecha (náměstek pro EU fondy, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Bohuslav Čížek (ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR) a Jan Kříž (náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí ČR). Jak název napovídá, tématem semináře bylo představení nových programů, možností financování zelených projektů či životní cyklus žádosti od identifikace vhodných projektů po realizaci a následný monitoring.

Pokud si nechcete nechat uniknout žádný z našich dalších zajímavých seminářů a workshopů, sledujte naše webové stránky nebo se zaregistrujte k odběru novinek.

Budoucnost byznysu je zelená

Vedle napravování škod vzniklých v důsledku koronavirové pandemie je jedním z hlavních cílů programů veřejné podpory motivovat podniky k ekologizaci. V tomto směru jsou akcentována především témata jako energie a životní prostředí. Nejčastěji hledají společnosti podporu pro své projekty v souvislosti například s energetickými úsporami, snižováním emisí, spotřebou energie, úsporou vody a možnostmi jejího znovupoužití v rámci výrobního procesu, dále pak s oběhovým hospodářstvím, cirkulární ekonomikou apod. Vedle zelených projektů lze na straně firem pozorovat také velký zájem o finanční podporu digitalizace a do výrobních technologií.

Žádost o dotaci v praxi: Na co by neměli podnikatelé zapomenout?

  • Povinné přílohy. Často se v praxi stává, že je žádost zamítnuta kvůli tomu, že firma/podnikatel nedodá včas povinné přílohy. Problematické bývá například stavební povolení, jehož vystavení předcházejí dlouhé časové lhůty. Žadatelům proto doporučujeme zajistit veškerou potřebou dokumentaci s dostatečným předstihem.
  • Termín podání žádosti. Jsou-li všechny potřebné dokumenty pohromadě, je potřeba žádost elektronicky podat, a to do předem stanoveného termínu. Doporučujeme brát důsledně v potaz všechny doprovodné aktivity a povinnosti. Vhodné je kupříkladu zkontrolovat předem platnost elektronického podpisu či zajistit včas případnou plnou moc.
  • Způsobilost projektu k dané výzvě/programu. Také investiční strategie je důležité připravovat s předstihem. Ne každý druh podpory je ale pro daný projekt vhodný (některé výzvy mohou být kupříkladu jen pro malé a střední podniky nebo mohou být vyloučeny některé regiony). Podnikatelé by proto měli důsledně analyzovat podmínky programů a vlastní možnosti a cíle, aby předešli případné zbytečné administrativě a odmítnutí.

Ať už se podnikatelé rozhodnou využít příležitosti kteréhokoliv z dotačních programů, ještě před samotným podáním žádosti by se měli nad svými projekty pozastavit a zamyslet se, jakým způsobem lze maximalizovat jejich efektivitu. Kupříkladu v rámci jednoho projektu lze realizovat více (vzájemně souvisejících) činností – pokud například firma koupí nový energeticky úsporný výrobní stroj, může u toho v celém podniku zároveň vyměnit světla za energeticky úspornější.

Poradenství v oblasti veřejné podpory

Dotace, investiční pobídky či daňové úlevy jsou v podnikatelském sektoru často využívané formy podpory. Česká republika nabízí investorům jeden z nejvíce atraktivních systémů dotací a pobídek v rámci Evropské unie. Zvažujete využití finanční podpory pro svou společnost i vy? Potom neváhejte a kontaktujte nás! Naši odborníci vám rádi pomohou získat prostředky z těchto zdrojů plně v souladu s podmínkami a na míru vašim potřebám.

Na našich webových stránkách najdete kompletní informace o poradenských službách v oblasti veřejné podpory, které nabízíme, jakož i souhrn aktuálních příležitostí a veřejných výzev. Zhlédnout můžete také naše online semináře na téma veřejné podpory nebo si přečíst některý z našich podrobných průzkumů.

Dotace a investiční pobídky

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right