Daně 

Národní plán obnovy a první výzvy

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravovalo několik měsíců Národní plán obnovy (NPO) a v předchozím měsíci došlo k jeho definitivnímu schválení Radou ministrů financí EU (ECOFIN) a Radou EU. To znamená, že jsou již připravovány první výzvy, jejichž vyhlášení je očekáváno v průběhu listopadu a prosince.

Cílem NPO je oživení ekonomiky a pomoc s řešením hospodářských a sociálních dopadů koronavirové pandemie. NPO dále řeší pomoc s uskutečněním ekologické a digitální transformace, posílením produktivity a dosažením udržitelnosti. Celkem bude mezi podniky a podnikatele rozděleno 180 mld. Kč ve formě dotací.

Samotný NPO je pak tvořen ze šesti pilířů, v rámci kterých bude podpora poskytována:

 • Digitální transformace
 • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
 • Vzdělávání a trh práce
 • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Zdraví a odolnost obyvatel

V nejbližších měsících jsou očekávány výzvy zaměřené na následující oblasti:

 • Úspora vody v podnicích – mezi podporované aktivity patří například úspora vody podniku prostřednictvím zvýšení účinnosti rozvodů, snížení spotřeby během výroby při zachování produktivity, recyklace, cirkulace či využití dešťové vody.
 • Cirkulární řešení v podnicích – mezi podporované aktivity patří například zavádění inovativních technologií pro získávání druhotných surovin a pro výrobu výrobků z druhotných surovin.
 • Fotovoltaické systémy s akumulací či bez ní – mezi podporované aktivity patří fotovoltaické elektrárny, a to na podnikatelských budovách, včetně přístřešků.
 • Distribuce tepla v systémech dálkového vytápění – mezi podporované aktivity patří například modernizace, rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování teplem a instalace či modernizace technologií spojených s distribucí, měřením a regulací.

Uvedené výzvy by měly být určeny jak pro malé a střední podniky, tak pro velké podniky.

Poradenství v oblasti veřejné podpory

Dotace, investiční pobídky či daňové úlevy jsou v podnikatelském sektoru často využívané formy podpory. Česká republika totiž nabízí investorům jeden z nejvíce atraktivních systémů dotací a pobídek v rámci Evropské unie. Zvažujete využití finanční podpory pro svou společnost i vy? Potom neváhejte a kontaktujte nás! Naši odborníci vám rádi pomohou získat prostředky z těchto zdrojů plně v souladu s podmínkami a na míru vašim potřebám.

Na našich webových stránkách najdete kompletní informace o poradenských službách v oblasti veřejné podpory, které nabízíme, jakož i souhrn aktuálních příležitostí a veřejných výzev. Zhlédnout můžete také naše online semináře na téma veřejné podpory nebo si přečíst některý z našich podrobných průzkumů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right