Daně 

Prominutí DPH při bezúplatně dodaném zdravotnickém zboží

Na základě aktuálně zveřejněného rozhodnutí ministryně financí jsou plátci DPH zproštěni povinnosti zaplatit daň z přidané hodnoty z bezúplatných dodávek určitého zdravotnického zboží, které byly (případně budou) uskutečněny v době vyhlášení nouzového stavu.

Ministryně financí zvolila formu prominutí daně dle §260 daňového řádu pro bezúplatné dodávky mnoha druhů zboží, jež však mají jedno společné: jde o zboží potřebné pro zdravotní účely v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru (např. roušky, rukavice, diagnostické testovací sady, ventilátory apod.). Přestože považujeme legislativní rámec zmíněného prominutí daně za poněkud nedostatečný, bude dle našeho názoru neodvádění DPH z vyjmenovaných plnění v praxi bezvýhradně akceptováno.

COVID-19 Koronavirus Nepřímé daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right