Deloitte živě 

Průmysl v červnu: Citelné ochlazení na prahu léta

Červnové výsledky průmyslu nepřinášejí hezký pohled, předzvěst horších časů, kterou již řadu měsíců přinášely předstihové ukazatele, se bohužel naplňuje. Ve srovnání s předchozím rokem se objem průmyslové výroby snížil o 6,4 procenta. Po kalendářním očištění výroba klesla o 3,8 procenta (po očištění o kalendářní i sezónní vlivy o 2,4 procenta). Pokles zakázek byl ještě markantnější. Zato mzdy rostou nadále výrazně rychleji než produktivita.

Hlavním důvodem poklesu celkové průmyslové výroby je situace v automobilovém průmyslu. Výroba motorových vozidel meziročně klesla o 7,6 procenta. Citelný pokles ovšem postihl také hutě a výrobu kovových konstrukcí, elektroenergetiku a těžbu uhlí. Naopak v růstu pokračovaly výroba počítačů a elektroniky, produkce platů a gumy a farmaceutický průmysl.

Vyhlídky do dalších měsíců nenabízí optimismus. Nové zakázky meziročně klesly o 9,9 procenta, přičemž exportní objednávky se snížily o 11,3 procenta, domácí zakázky o 6,8 procenta. Podobnou indikaci nabízí index nákupních manažerů, který v červenci klesl na 43,1 bodu, což je nejnižší hodnota za posledních deset let. Aktuální hodnotě tohoto indexu zhruba odpovídá pokles průmyslu o 6-7 procent.

Přes nepříznivé výsledky výroby, tržeb a pokles zakázek pokračují mzdy v růstu. V červnu průměrná mzda v průmyslu meziročně stoupla o 4,7 procenta. Při poklesu produktivity došlo k nárůstu jednotkových mzdových nákladů o více než 11 procent.

Prognóza vývoje průmyslové výroby pro celý letošní rok se poprvé posunula pod nulu. Nyní nám vychází pokles o 0,2 procenta.

Exportní objednávky Průmyslová výroba Komentáře Davida Marka Mzdy
Deloitte živě 

Senioři na setkání Deloitte 3XO klubu trénovali odhalování podvodných e-mailů

Každý, kdo má vlastní e-mailovu schránku, se někdy setkal s podvodným e-mailem. Ačkoliv procento úspěšnosti takových útoků je malé, jednou ze skupin, která je takovými útoky nejvíce ohrožena, jsou senioři. A právě proto pro ně pořádáme náš Deloitte 3XO klub, jehož cílem je poprat se s technologiemi a nástrahami moderní doby. Dokázali byste i vy spolehlivě poznat klamavý e-mail? 

10. 10. 2019
Deloitte živě 

Deloitte pomáhá České asociaci pro vzácná onemocnění se zpracováním účetnictví a mezd

Pomoc druhým má smysl, a proto se i my v Deloitte věnujeme nejrůznějším dobročinným projektům. Jedním z nich je i spolupráce s Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO). Této neziskové organizaci poskytujeme bezúplatně služby zejména z oblasti účetnictví, které si nemá kapacitu obstarat sama. Víte, jaké jsou odlišnosti ve způsobech účtování u neziskovek oproti běžným podnikům? Nebo že existují speciální předpisy, které účetnictví takových organizací přímo upravují? Na tyto a další otázky jsme ptali našeho týmu pro outsourcing podnikových procesů. 

30. 9. 2019
Deloitte živě 

Na dalším setkání Deloitte KidsXO klubu děti ochutnaly jídlo budoucnosti

S neustále rostoucím počtem obyvatel světa stoupá mimo jiné i spotřeba jídla. Standardní zdroje a způsoby produkce potravy přestávají stačit, a to je nejvyšší čas pro hledání alternativ. Jak se budeme v budoucnu stravovat? Budeme jíst maso vypěstované v laboratořích? Nebo se hlavní položkou našeho jídelníčku stane hmyz? Těmto otázkám jsme se věnovali v rámci našeho zářijového setkání klubu KidsXO pro děti od 8 let, jehož hlavním tématem byla budoucnost jídla. 

24. 9. 2019