Daně 

První tematické výzvy OP Spravedlivá transformace byly otevřeny

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo začátkem tohoto roku první balíček tematických výzev z Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST) se zaměřením na modernizaci škol a oběhové hospodářství. Celková alokace těchto aktuálních výzev přesahuje 5 mld. Kč a je v souladu se zacílením celého programu určena pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj.

Operační program Spravedlivá transformace je zcela novým dotačním programem, který je určen pro strukturálně postižené regiony – v České republice se jedná o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. Cílem programu je pomoci těmto regionům, jejich obyvatelům a podnikatelským subjektům s řešením ekonomických, sociálních i environmentálních dopadů spojených s transformací energetiky a hospodářství směrem ke klimatické neutralitě. Díky programu tak bude možné například podpořit přechod podniků na nízkouhlíkový provoz, rozvoj nových obnovitelných zdrojů energie, zajistit pracovní místa pro zaměstnance odcházející z uhelného průmyslu, zlepšit veřejné služby či rekultivovat krajinu zasaženou těžbou.

Program je připravován pro programové období 2021–2027 a bude financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Celková alokace pro Českou republiku činí 1,64 mld. eur, dotčené regiony si tak rozdělí přibližně 41 mld. Kč (po odečtení prostředků na technickou pomoc).

Aktuálně vyhlášené výzvy směřují do dvou oblastí. Tou první je modernizace základních a středních škol ve formě investic do vnitřní konektivity těchto vzdělávacích zařízení (např. zajištění kvalitnějšího připojení k internetu) či do vybavení odborných učeben středních škol.

Další aktuálně podporovanou oblastí je oběhové hospodářství, v jehož rámci mohou subjekty všech typů (včetně podnikatelských subjektů) žádat o podporu investic do inovativních zařízení v odpadovém hospodářství. Parametry výzvy jsou následující:

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé a střední podniky
 • Velké podniky jen v případech, kdy investice vytvoří nebo ochrání významný počet pracovních míst – dokládá se přílohou „Analýza dopadů realizace produktivní investice velkého podniku na trh práce“
 • Obce, kraje
 • Státní podniky a organizace, OSS, veřejnoprávní subjekty
 • Vysoké školy, výzkumné organizace

Jaké výdaje lze podpořit:

Výstavba inovativních projektů třídění, dotřiďování, úpravy, materiálové přeměny, chemické recyklace ostatních a nebezpečných odpadů:

 • Stavební práce, dodávky a služby
 • Nákup hmotného a nehmotného majetku – např. technologie, SW, HW
 • Nákup nemovitosti (do výše 10 % z ostatních nákladů)

Forma, míra a výše podpory:

 • Míra podpory až 85 %, dle GBER
 • Výše podpory min. 8 mil. Kč, max. dle regionu a GBER

Příjem žádostí pro první kolo hodnocení:

 • Zahájení příjmu žádostí: 15. 2. 2023
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2023

Zároveň jsou otevřeny dotační výzvy na přípravu a realizaci strategických projektů v rámci dotčených krajů. Podpora je určena žadatelům, jejichž individuální projekty nesou status strategického projektu.

Cirkulární ekonomika Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right