Účetnictví 

Rada IASB dokončila úpravy standardu IAS 1 a stanoviska k aplikaci IFRS v oblasti významnosti (materiality)

Dne 12. února 2021 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a Stanoviska k aplikaci IFRS č. 2: Úsudky o významnosti (materialitě) pod názvem Zveřejňování účetních pravidel. Úpravy mají osobám sestavujícím účetní závěrku pomoci rozhodnout, jaká účetní pravidla v ní zveřejnit. Jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později.

Situace

Zpětná vazba na diskusní materiál Rady DP/2017/1 Iniciativa v oblasti zveřejňování informací – zásady zveřejňování naznačila, že účetní jednotky potřebují pokyny, které by jim pomohly určit, jaká účetní pravidla je třeba zveřejnit. Poukázala na to, že uplatnění významnosti (materiality) je pro rozhodování o tom, která účetní pravidla zveřejnit, klíčové. Standard IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky neodkazuje na významnost (materialitu), ale uvádí, že „účetní jednotka zveřejní svá podstatná účetní pravidla“, aniž by Rada poskytla bližší definici pojmu „podstatný“.

Rada se proto rozhodla vypracovat úpravy standardu IAS 1, podle nichž by účetní jednotky měly zveřejňovat místo podstatných účetních pravidel významná (materiální) účetní pravidla. Na podporu těchto úprav vypracovala Rada také pokyny a příklady, které vysvětlují a ukazují použití „čtyřstupňového procesu stanovení významnosti (materiality)“ popsaného ve Stanovisku k aplikaci IFRS č. 2: Úsudky o významnosti (materialitě) při zveřejňování účetních pravidel.

Změny

Úpravy standardu IAS 1 a Stanoviska k aplikaci IFRS č. 2 Zveřejňování účetních pravidel pozměňují standard IAS 1 následovně:

  • účetní jednotka je nyní povinna zveřejňovat významné (materiální) informace o svých účetních pravidlech namísto podstatných účetních pravidel;
  • bylo doplněno několik odstavců, které vysvětlují, jak může účetní jednotka určit významné (materiální) informace o účetních pravidlech. Rada na příkladech rovněž dokládá, kdy jsou informace o účetních pravidlech významné (materiální);
  • úpravy vysvětlují, že informace o účetních pravidlech mohou být vzhledem ke své povaze významné (materiální) i v případě, kdy související částky významné nejsou;
  • úpravy vyjasňují, že informace o účetních pravidlech jsou významné (materiální), pokud je uživatelé účetní závěrky dané jednotky potřebují k pochopení dalších významných (materiálních) informací obsažených v účetní závěrce; a
  • úpravy dále objasňují, že v případě, kdy účetní jednotka zveřejní nevýznamné informace o účetních pravidlech, nesmí tyto informace zastírat významné (materiální) informace o účetních pravidlech.

S cílem podpořit úpravy standardu IAS 1 bylo zároveň upraveno Stanovisko k aplikaci IFRS č. 2 přidáním pokynů a příkladů, které vysvětlují a ukazují, jak na informace o účetních pravidlech aplikovat „čtyřstupňový proces stanovení významnosti“.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení

Úpravy se použijí prospektivně. Úpravy standardu IAS 1 jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později. Dřívější aplikace je povolena. Jakmile účetní jednotka použije úpravy standardu IAS 1, může rovněž použít úpravy Stanoviska k aplikaci IFRS č. 2.

Zdroje: www.iasplus.com, IFRS in Focus IFRS in Focus — IASB amends IAS 1 and IFRS Practice Statement 2

IAS 1 IASB IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right