Účetnictví 

Rada IASB vydala úpravy IAS 37 týkající se nevýhodných smluv

Dne 14. května 2020 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) novelizaci „Nevýhodné smlouvy – náklady na splnění smlouvy (úpravy IAS 37)“, která standard upravuje v souvislosti s náklady, jež by společnost měla zahrnout do nákladů na splnění smlouvy při posuzování, zda je smlouva nevýhodná.

Stávající požadavky týkající se nevýhodných smluv uvedené v IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky je možné vykládat různě, což by mohlo mít významný vliv na účetní jednotky, které tyto smlouvy uzavírají. Cílem novelizace IAS 37 Nevýhodné smlouvy – náklady na splnění smlouvy je objasnit, jaké náklady bere účetní jednotka v úvahu při posuzování, zda je smlouva nevýhodná.

Změny

Úpravy IAS 37 upřesňují, že „náklady na splnění“ smlouvy zahrnují „náklady, které se přímo týkají smlouvy“. Náklady, které se přímo týkají smlouvy, mohou být buď přírůstkové náklady na splnění smlouvy (například přímé mzdové náklady, materiál), nebo alokace jiných nákladů, které se přímo týkají plnění smluv (například alokace odpisů položky pozemků, budov a zařízení využívané při plnění smlouvy).

Datum účinnosti a požadavky na přechod

Úpravy IAS 37 jsou účinné pro roční období začínající 1. ledna 2022 nebo po tomto datu. Dřívější uplatnění je povoleno.

Účetní jednotky úpravy aplikují na smlouvy, u nichž ještě nesplnily všechny závazky k začátku ročního účetního období, kdy jednotka úpravy uplatní poprvé. Srovnatelné údaje se neupravují.

Zdroj: www.iasplus.com

IASB IAS IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right