Daně 

Zářijové novinky z DPH

Technická novela zákona o DPH, která by měla rozsáhle měnit pravidla v mnoha oblastech, nebyla ještě ani projednána Poslaneckou sněmovnou. V rámci dvou případů (C-422/17 Scarpa Travel a C-552/17 Alpenchalets Resorts) generální advokát Soudního dvora EU popisuje režim zdanění služeb při aplikaci zvláštního režimu pro cestovní služby. Zajímá vás více? Čtěte řijnové novinky z DPH.

Novela zákona o DPH
Technická novela zákona o DPH, která by měla rozsáhle měnit pravidla v mnoha oblastech (zdanění poukázek, vystavování opravných daňových dokladů, možnost opravy daně u nedobytných pohledávek apod.), nebyla ještě ani projednána Poslaneckou sněmovnou. Je velmi pravděpodobné, že její účinnost bude odložena o několik týdnů (případně až měsíců). Podobný osud nejspíše postihne i novelu zákona o EET, v rámci které měla být rozšířena aplikace snížené sazby daně na další plnění (točené pivo, služby úklidu domácností apod.)

Judikatura SDEU
V rámci dvou případů (C-422/17 Scarpa Travel a C-552/17 Alpenchalets Resorts) generální advokát Soudního dvora EU popisuje režim zdanění služeb při aplikaci zvláštního režimu pro cestovní služby. Dovozuje, že by měly být zatíženy daní i zálohy přijaté předem (český zákon o DPH toto nevyžaduje). Dále zásadně rozšiřuje vnímání toho, co lze za cestovní službu považovat (zde je sporné, jak bude SDEU na poměrně kontroverzní názor generálního advokáta reagovat a jak by mohl takový názor generálního advokáta ovlivnit výklad českého zákona o DPH).

Další zajímavé myšlenky generálního advokáta lze nalézt v případu C-502/17 C&D Foods. Ten se týká prodeje podílu na dceřiné společnosti, do té doby jen pasivně drženého mateřskou holdingovou společností. Jak ukazuje generální advokát, za určitých okolností je možné uvažovat o nároku na odpočet daně z přijatých plnění souvisejících s prodejem (konkrétně z poradenských služeb poskytnutých holdingové společnosti).

Články jsou součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

SDEU Nepřímé daně EET DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right