Daně 

Zářijové novinky z DPH

Technická novela zákona o DPH, která by měla rozsáhle měnit pravidla v mnoha oblastech, nebyla ještě ani projednána Poslaneckou sněmovnou. V rámci dvou případů (C-422/17 Scarpa Travel a C-552/17 Alpenchalets Resorts) generální advokát Soudního dvora EU popisuje režim zdanění služeb při aplikaci zvláštního režimu pro cestovní služby. Zajímá vás více? Čtěte řijnové novinky z DPH.

Novela zákona o DPH
Technická novela zákona o DPH, která by měla rozsáhle měnit pravidla v mnoha oblastech (zdanění poukázek, vystavování opravných daňových dokladů, možnost opravy daně u nedobytných pohledávek apod.), nebyla ještě ani projednána Poslaneckou sněmovnou. Je velmi pravděpodobné, že její účinnost bude odložena o několik týdnů (případně až měsíců). Podobný osud nejspíše postihne i novelu zákona o EET, v rámci které měla být rozšířena aplikace snížené sazby daně na další plnění (točené pivo, služby úklidu domácností apod.)

Judikatura SDEU
V rámci dvou případů (C-422/17 Scarpa Travel a C-552/17 Alpenchalets Resorts) generální advokát Soudního dvora EU popisuje režim zdanění služeb při aplikaci zvláštního režimu pro cestovní služby. Dovozuje, že by měly být zatíženy daní i zálohy přijaté předem (český zákon o DPH toto nevyžaduje). Dále zásadně rozšiřuje vnímání toho, co lze za cestovní službu považovat (zde je sporné, jak bude SDEU na poměrně kontroverzní názor generálního advokáta reagovat a jak by mohl takový názor generálního advokáta ovlivnit výklad českého zákona o DPH).

Další zajímavé myšlenky generálního advokáta lze nalézt v případu C-502/17 C&D Foods. Ten se týká prodeje podílu na dceřiné společnosti, do té doby jen pasivně drženého mateřskou holdingovou společností. Jak ukazuje generální advokát, za určitých okolností je možné uvažovat o nároku na odpočet daně z přijatých plnění souvisejících s prodejem (konkrétně z poradenských služeb poskytnutých holdingové společnosti).

Články jsou součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

SDEU Nepřímé daně EET DPH
Daně  Deloitte živě 

Dluhová mapa Evropy: Hrozí další krize? Jsou v nebezpečí i české firmy?

Kdy nás čeká další dluhová krize? To je otázka, kterou si pokládá asi každý finanční ředitel. Zpozornět by však měla celá společnost, protože už dnes začíná být situace na některých místech alarmující – například v Rumunsku se může poměr zadlužení domácností a disponibilního důchodu do deseti let vyšplhat až na závratných 249 %! Jak ze srovnání vychází Česká republika? Zanalyzovali jsme dluhová rizika pro vlády, firmy i domácnosti ve 27 evropských zemích. Projděte si naši Analýzu dluhové udržitelnosti. 

9. 7. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019