Daně 

Říjnové novinky z oblasti DPH: Novela zákona o DPH

Z důvodu odsunutí projednávání technické novely zákona o DPH lze očekávat, že příslušné změny (např. v oblastech oprav základu daně, snížení DPH v případě nedobytných pohledávek, zdanění odměn jednatelů a členů statutárních orgánů, odlišení finančního a operativního pronájmu či zdanění poukázek na odběr zboží/služeb) budou účinné nejdříve 1. 4. 2019.

Navíc některé z navrhovaných bodů novely by dle našich informací měly být ještě ve druhém čtení dále modifikovány (například by měla být opětovně vedena diskuze o zdanění odměn jednatelů a členů statutárních orgánů). Je tak obtížné predikovat, v jakém rozsahu bude zákon o DPH novelizován.

Novela by měla být projednána Poslaneckou sněmovnou v 1. čtení nejdříve koncem října. Podobný časový harmonogram platí i pro novelu zákona o EET, na základě níž je navrhována aplikace 10% sazby DPH na točené pivo.

Článek je součástí zpravodaje dReport – listopad 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Novela zákona o DPH Nepřímé daně EET dReport zpravodaj DPH

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right