Daně 

Říjnové novinky z oblasti DPH: Rozhodnutí SDEU

V případu C-249/17 – Ryanair se SDEU zabýval možností uplatnit nárok na odpočet z výdajů souvisejících s pořízením a držbou obchodních podílů.

Ryanair předpokládala, že po pořízení podílů bude poskytovat dceřiné společnosti manažerské služby. K pořízení však nakonec nedošlo. SDEU přiznal společnosti Ryanair plný nárok na odpočet daně, podle našeho názoru však daný závěr učinil na základě určitých předpokladů, které v judikátu vůbec nezmiňuje. Interpretace daného rozsudku tak může být v praxi značně různorodá.

Článek je součástí zpravodaje dReport – listopad 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

SDEU Nepřímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right