Poradenství 

Rok 2019 v Česku: Navzdory dalšímu utlumování ekonomického růstu stále nízká nezaměstnanost a rostoucí mzdy

V roce 2019 nás čeká mírné zpomalení hospodářského růstu, a platí to jak pro českou, tak pro globální ekonomiku. Není ale nutné panikařit, podle Davida Marka, hlavního ekonoma Deloitte, jde o běžný jev, k němuž musí v každém hospodářském cyklu dříve nebo později dojít. Co tedy rok 2019 přinese ve vybraných sledovaných ekonomických aspektech?

  • HDP. Očekávané zpomalení globální ekonomiky a zejména pokračující ochlazování hospodářského růstu v eurozóně se v českém prostředí projeví prohloubením negativního příspěvku čistého exportu k růstu HDP. Na domácí poptávce by se mělo projevit zpřísňování měnové politiky v průběhu minulého roku. V roce 2019 očekáváme zpomalení růstu HDP v České republice na 2,2 %.
  • Nezaměstnanost. Ve 3. čtvrtletí 2018 činila míra nezaměstnanosti 2,3 %. Je evidentní, že se nezaměstnanost pohybuje pod svou přirozenou mírou. Ta má v ČR podle odhadu Deloitte hodnotu kolem 3 %. Zpomalení růstu ekonomiky v roce 2019 sníží tlak rostoucí poptávky po práci ze strany firem. Míra nezaměstnanosti se bude pohybovat na úrovni 2,4 %. 
  • Mzdy. Dynamika růstu mezd v roce 2019 nevychladne. Podle modelu, který je založen na historických datech z trhu práce, by v příštím roce měla průměrná mzda stoupnout o 6,5 %. Tlak odborových svazů, vývoj mezd ve veřejném sektoru a další zvyšování minimální mzdy ovšem mohou tlačit růst mezd výše. 

 

  • Inflace. Inflace by se měla po celý rok 2019 pohybovat nad 2procentním inflačním cílem ČNB a zároveň zůstat v rámci tolerančního pásma. Silná domácí poptávka a mzdová inflace budou zásadní pro vývoj produkčních a spotřebitelských cen. Ke mzdové inflaci přispěje také zvýšení minimální mzdy, zaručené mzdy a platových tarifů ve veřejném sektoru. Sílící kurz koruny bude snižovat ceny dováženého zboží. Nízká úroda v roce 2018 bude tlačit na zvýšení inflace v cenách zemědělských výrobců a následně v cenách potravin. 
  • Měnová politika. Na začátku roku nejspíše ČNB ještě jednou zvýší úrokové sazby, po zbytek roku by ale mohly zůstat sazby stabilní. 
  • Fiskální politika. Ve fiskální oblasti se projeví celá řada opatření přijatých v roce 2018. Od růstu platů ve veřejném sektoru přes valorizaci penzí až po zavedení slev na jízdné pro studenty a seniory. Výsledkem by měl být pokles přebytku vládního sektoru v roce 2019 na 0,8 % HDP. Přes zhoršení fiskální disciplíny by veřejné finance měly zůstat na dlouhodobě udržitelné trajektorii. Dluh vládního sektoru by měl v roce 2019 klesnout na 28,9 % HDP.

 Kompletní výhled na vývoj české ekonomiky v roce 2019 si můžete přečíst zde.

Česká ekonomika

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right