Daně 

Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákonného opatření, díky němuž bude nově možné osvobodit od daně z nabytí nemovitých věcí také první úplatné nabytí bytové jednotky v rodinném domě, nikoliv pouze v domě bytovém.

V současnosti je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě rodinného domu, k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je stavba rodinného dumu, a k jednotce zahrnující byt a s ním užívanou garáž, sklep nebo komoru, která se nachází v bytovém domě.

Přibývá ale případů, kdy jsou bytové jednotky vymezovány také v rodinných domech. K tomu dochází z různých důvodů, například proto, že v některých oblastech je možná výstavba pouze rodinných domů. První úplatné nabytí takové bytové jednotky nyní není osvobozeno od daně z nabytí nemovitých věcí.

Finanční správa vs. plátci daně

Přestože v minulosti někteří správci daně uznali osvobození od daně i u bytových jednotek v rodinných domech, Finanční správa se proti tomuto postupu ohradila a zdůraznila, že cílem zákonodárce bylo opravdu osvobození pouze bytových jednotek v bytových domech, a to ať už z důvodu toho, aby nedocházelo k výstavbě „paneláků na ležato“, nebo z důvodu přísnější regulace bytových domů. Nicméně s tímto výkladem nesouhlasili plátci daně, kteří v tomto osvobození viděli motivační prvek k pořízení nového bytu bez ohledu na to, zda se nachází v rodinném či v bytovém domě.

Poslanci dali za pravdu plátcům daně

Poslanecká sněmovna vyslyšela požadavky plátců daně, kteří upozorňovali na nesoulad v osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě nové bytové jednotky v rodinném domě a schválila novelu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. Ta umožní osvobození i prvního úplatného nabytí bytové jednotky v rodinném domě.

Účinnost novela nabyde prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. Osvobození bude možné uplatnit pouze pro bytové jednoty v rodinných domech nabyté po datu účinnosti této novely.

Článek je součástí zpravodaje dReport – duben 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Daně v nemovitostech Daň z nabytí nemovitých věcí dReport zpravodaj Finanční správa

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right