Daně 

Rusko na blacklistu EU. Co to znamená pro české daňové poplatníky?

Evropská unie v únoru přidala na seznam nespolupracujících zemí v daňové oblasti (tzv. EU blacklist) také Ruskou federaci. Z daňového hlediska může mít tento krok poměrně zásadní dopad i na české daňové poplatníky, a to zejména s ohledem na aplikaci pravidel pro zdaňování ovládané zahraniční osoby (tzv. CFC pravidel) ve vztahu k přímým či nepřímým účastem na ruských společnostech nebo oznamovací povinnost podle DAC 6. Týká se některá z povinností i vaší společnosti?

Registrujte se na webcast!

Tématu se budeme více věnovat i v rámci našeho pravidelného webcastu, který se uskuteční 4. dubna 2023.

Pojďme si nyní přiblížit, kterých subjektů se zařazení Ruska na seznam dotkne a jaké povinnosti pro ně plynou.

 1. Aplikace CFC pravidel

  • Na koho se tato pravidla vztahují?

To, zda se jich zařazení Ruska na EU blacklist týká, musí prověřit všechny společnosti, které přímo či nepřímo drží podíl na základním kapitálu ruské společnosti. Tyto subjekty pak zkoumají, zda naplní ovládací vztahy pro aplikaci CFC pravidel.

CFC pravidla se dále týkají všech společností, které mají v Rusku umístěnou stálou provozovnu.

  • Jaké jsou praktické důsledky?

Dotčené společnosti budou povinny postupovat podle § 38fa zákona o daních z příjmů a na úrovni české ovládající (mateřské) společnosti dodanit veškeré příjmy ovládaných (ruských) společností (tzn. při výpočtu daně z příjmů právnických osob české společnosti za dané období), a to v poměru své účasti na základním kapitálu. Na činnost ruské společnosti se tak bude hledět, jako by je vykonávala sama česká ovládající (mateřská) společnost. Související příjmy a výdaje proto budou podléhat zdanění v České republice podle českých pravidel pro výpočet daně z příjmů právnických osob.

  • Od kdy se tato pravidla uplatní?

Výše uvedený postup bude nutné aplikovat ve vztahu ke všem ovládaným ruským společnostem, které se k okamžiku ukončení svého zdaňovacího období nacházejí na EU blacklistu. Aktuálně se tedy tato problematika týká zejména těch subjektů, jimiž vlastněné ruské společnosti mají hospodářský rok a jejichž zdaňovací období skončilo 23. února 2023 a později.

Pokud mají společnosti v Rusku zdaňovací období na bázi kalendářního roku, bude pro ně zásadní, zda Rusko zůstane na seznamu nespolupracujících jurisdikcí i po podzimní aktualizaci v říjnu 2023.

  • Rozhodovací klíč

Zda je pro vás problematika CFC pravidel relevantní, vám mohou napovědět následující otázky:

1) Eviduje vaše společnost podíly na jiných společnostech?

– Pokud ano, je pro vás relevantní následující otázka.

2) Jsou mezi těmito podíly (i) přímé účasti na společnostech v Rusku nebo (ii) nepřímo držené podíly na jiných společnostech v Rusku níže ve struktuře?

– Pokud ano, je pro vás relevantní následující otázka.

3) Podílí se vaše společnost sama nebo společně s přidruženými osobami přímo nebo nepřímo na základním kapitálu tohoto poplatníka či hlasovacích právech z více než 50 % nebo má právo na více než 50 % podílu na jeho zisku?

Pokud ano, měli byste CFC pravidlům věnovat zvýšenou pozornost.

4) Má vaše společnost stálou provozovnu v Rusku?

– Pokud ano, měli byste CFC pravidlům věnovat zvýšenou pozornost.

2. Oznamovací povinnost podle DAC 6

Oznamovací povinnost se bude vztahovat na uspořádání, která zahrnují odpočitatelnou přeshraniční platbu provedenou českou společností vůči přidružené ruské společnosti či jakékoli jiné přidružené společnosti ze zemí uvedených na seznamu nespolupracujících jurisdikcí (ve smyslu odst. 1 písm. b) bodu 2 článku C přílohy č. 3 zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní). V praxi se jedná o situace, kdy česká společnost platí přidružené společnosti v daných jurisdikcích platby, které snižují její základ daně v České republice.

Pro úplnost dodáváme, že v tomto případě již nebude nutné zkoumat test hlavního přínosu (tj. získání daňové výhody).

K výše uvedeným informacím vydalo GFŘ zatím jen stručné sdělení.

Pokud jste si na základě výše uvedených kritérií vyhodnotili, že se na vás uvedené povinnosti vztahují, případně pokud si nejste jistí, neváhejte se na nás obrátit. Vaši situaci s vámi rádi probereme a navrhneme adekvátní postup.

O aktualizace EU blacklistu jsme vás informovali již v našem únorovém článku. Tato informace byla rovněž publikována ve Finančním zpravodaji (3/2023) Ministerstva financí, kde je s účinností od 23. února 2023 uveden aktuální seznam zemí.

Směrnice DAC 6 dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right