Deloitte živě 

S finančním vzděláváním je potřeba začít již u dětí, aby pak v dospělosti nespadly do dluhových pastí

Naučit se správně zacházet s financemi, to je jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by si mladí lidé měli osvojit dávno předtím, než začnou žít na vlastní dluh. Finanční gramotnost ale není jen o efektivním nakládání s penězi. Dostatečná informovanost dokáže ochránit před praktikami podvodníků či upadáním do dalších dluhových pastí. Co říká na zadlužení českých domácností ekonom David Marek? A jak se do úsilí vzdělávat mladé lidi zapojil Deloitte Ostrava?

O tom, že úroveň finanční gramotnosti není v České republice tak vysoká, jak by měla být, se mluví již několik let. Jde o problém, který dopadá zejména na nízkopříjmové domácnosti, které nedostatek finančních prostředků řeší půjčkami, nezřídka na lichvářský úrok, jež pak nejsou schopny splácet. Kolotoč dluhů se tak roztáčí a tito lidé pak často končí v exekuci.

Zvyšování finanční gramotnosti obyvatel je proto nejlepší cestou, jak těmto nešťastným případům zabránit. Pokud si budou lidé umět spočítat, jak vysoké mohou mít výdaje, pokud pro ně bude samozřejmé vytvářet si finanční rezervy, pokud si uvědomí, že není v pořádku pořizovat si zbytné věci, na něž nemají finance, nechytne se již tolik domácností do dluhové pasti, z níž je nesmírně složité vybřednout.

Impact day v Ostravě: Finanční znalosti do života pro děti z výchovných ústavů

„Když jsme v Deloitte Ostrava přemýšleli, jak bychom v rámci společenské odpovědnosti mohli přidat ruku k dílu, napadlo nás, že bychom měli využít hlavně našich vědomostí a znalostí z finančního světa. A tak zatímco v minulých letech jsme natírali klouzačky a ploty dětem v dětských domovech, tentokrát jsme Impact Day pojali trochu jinak. Rozhodli jsme se předat znevýhodněným dětem finanční znalosti, které jim budou, až se postaví na vlastní nohy, užitečné,“ říká Petr Michalík, partner v oddělení Audit & Assurance, který vede ostravskou pobočku Deloitte.

A tak se začala rodit přednáška o finanční gramotnosti. „Při hledání posluchačů jsme zjistili, že velký zájem o toto téma mají výchovné ústavy, které nedisponují dostatečnými prostředky na externí přednášky specialistů. Pokusíme se tak předat mladým lidem z těchto institucí důležité informace, aby v dospělosti dokázali obstát a nestali se obětí lichvářských půjček nebo aby nepropadli rizikovému hazardu,“ doplňuje Petr Michalík.

První přednáška proběhla ve Výchovném ústavu v Ostravě a sklidila pozitivní ohlasy. „Až to situace dovolí, chceme i nadále předávat své zkušenosti a znalosti z oblasti finančnictví, protože umět zodpovědně zacházet s penězi je prvním krokem k tomu, nezabřednout do dluhových pastí a žít spokojený a stabilní život,“ uzavírá Petr Michalík.

Jak to vidí David Marek, hlavní ekonom Deloitte

1. Jakým způsobem ovlivňuje obecně zadluženost domácností českou ekonomiku a jaký má vliv na její fungování?

Zadluženost domácností prozatím není nijak dramaticky vysoká. Výše dluhů domácností v relaci k disponibilnímu důchodu dosahuje 68 procent, průměrná hodnota v EU přitom činí 87 procent. Navíc většinu těchto dluhů tvoří hypotéky (zhruba tři čtvrtiny), zatímco podíl spotřebitelských půjček a dluhů z kreditních karet je relativně malý. V souvislosti se zadlužením domácností tedy systémové riziko pro bankovní sektor nehrozí.

K druhé části otázky bych řekl, že stejně jako v jiných zemích jsme se i my naučili půjčovat si v mládí na nové bydlení. Hypotéky tak pomáhají roztáčet kola stavebnictví, a tedy i celé ekonomiky. S dluhy je to podobné jako s ohněm. Dluh může být dobrý sluha, ale špatný pán.

2. Jak se na zadluženosti domácností podepíše aktuální koronavirová krize?

Pandemie koronaviru zatím růstu hypoték vítr z plachet nevzala, zejména díky velmi nízkým úrokovým sazbám. Nicméně obavy z dopadů pandemie na ekonomiku se projevily na objemech nově čerpaných spotřebitelských úvěrů. Díky moratoriu na splácení úvěrů prozatím zůstal velmi nízký podíl nesplácených úvěrů domácností (1,5 procenta). Tato statistika se bohužel v příštích měsících asi změní k horšímu.

3. Měl by se stát starat o zlepšení úrovně finanční gramotnosti obyvatel a případně jak?

Finanční nebo přesněji řečeno ekonomická gramotnost v širším slova smyslu by byla zcela namístě. Nejde jen o to nenaletět finančním „šmejdům“, ale zorientovat se v možnostech finančních investic nebo lépe chápat, když o ekonomice hovoří politici.

Finanční gramotnost

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right