Daně 

Schengenská víza online: usnadní nám digitalizace vyřizování víz život?

Na konci dubna 2022 oznámila Evropská komise ambiciózní plán digitalizace procesu vyřizování žádostí o schengenská víza. Hlavní změna spočívá v tom, že celý postup podání žádosti, zaplacení poplatků a automatické rozhodnutí ze systému bude probíhat online. Nyní musí tento návrh podpořit Evropský parlament a Rada Evropské unie.

Původ návrhu

Digitalizace procesu podávání žádostí o schengenská víza byla poprvé navržena během estonského předsednictví Rady v roce 2017. Od té doby je dubnové oznámení prvním krokem k její realizaci. Situace kolem pandemie covidu-19 vyvolala mezi členskými státy vlnu hlasů žádajících o urychlení jednání právě v otázce digitalizace. Cílem tohoto návrhu je usnadnit cestování po schengenském prostoru a snížit administrativní náklady. Komise navíc věří, že nalezla moderní a bezpečnější způsob cestování pro příslušníky třetích zemí.

Návrh jde ruku v ruce se strategií uvolnění, ale zároveň zpřísnění podmínek pro přechod hranic schengenského prostoru. Evropská rada již v roce 2018 přijala nařízení nazvané ETIAS (Evropský systém pro cestovní informace a povolení). Tento systém bude nutit státní příslušníky třetích zemí, kteří využívají bezvízového pobytu v schengenském prostoru, aby žádali o cestovní povolení, které bude systém automaticky vyhodnocovat a měl by monitorovat osoby vstupující do prostoru. Více informací naleznete v našem předchozím článku.

Jaké jsou další kroky legislativního procesu?

Návrh digitalizace by měl být v ideálním případě uveden do praxe do roku 2026. Jakmile Parlament a Rada návrh schválí, budou mít členské státy pět let na implementaci novinky do svých vízových postupů. To znamená, že do roku 2031 by měly všechny státy Schengenu vydávat víza prostřednictvím této nové platformy. Od tohoto okamžiku by měly být všechny žádosti o víza, včetně podání a rozhodování, zpracovávány digitálně. V individuálních případech mohou být učiněny výjimky pro papírové žádosti. Cizinci, jejichž biometrické údaje nejsou platné, budou bohužel muset navštívit vízové centrum příslušného velvyslanectví, aby je předložili. V případě těchto výjimek bude možná online rezervace schůzek.

Online platforma by měla být schopna rozhodnout i v případech, kdy cizinec plánuje navštívit více zemí EU. V takovém případě systém určí zemi, která bude za rozhodování odpovědná. V případech, kdy žadatelé nejsou schopni podat žádost sami (typicky nezletilí), by za ně měl podat žádost příslušný zástupce. Platforma bude také schopna upozornit žadatele na chybějící nebo nesprávné údaje v online žádosti, což napomůže co možná nejhladšímu průběhu procesu. Na jeho konci bude žadateli zasláno automatické oznámení o rozhodnutí ohledně jeho žádosti.

Vzhledem k tomu, že jde zatím pouze o návrh, který musí podpořit další velké orgány EU, jedná se ještě o běh na dlouhou trať. Nicméně online platforma by měla začít fungovat v roce 2024 a do provozu by měla být uvedena v roce 2026. Systém online žádostí o vízum by pak měl být plně funkční v roce 2031 a značně usnadní celý proces.

Imigrace dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right