Daně 

Schválení rozpočtu nástupnického programu Horizon 2020 s názvem Horizon Europe

Dosavadní program Horizon 2020 bude nahrazen již v pořadí 9. rámcovým programem pro vědu a výzkum s názvem Horizon Europe. V rámci nového programu bude možné v letech 2021 – 2027 čerpat finanční prostředky na podporu v oblasti výzkumu a inovací, a to například prostřednictvím vývoje prototypů, či přenosu znalostí a technologií.

Podle návrhu Evropské komise by v novém programu mělo být alokováno 98 miliard €, což představuje navýšení o 21 miliard € oproti stávajícímu rozpočtu programu Horizon 2020. Jedná se tak o snahu Evropské komise o posílení investic v oblastech, jako jsou výzkum a inovace, strategická infrastruktura či digitální transformace, které by měly být klíčovými pro odblokování budoucího růstu a řešení společných výzev jako jsou dekarbonizace či demografické změny.

Na rozdíl od programu Horizon Europe, v němž je plánováno zvýšení alokace oproti předchozímu období, alokace do programů Evropských strukturálních fondů klesají. Poslední informace hovoří o tom, že v rámci nového programovacího období EU bude částka určená pro Českou republiku nižší o cca 15 – 20 % v porovnání s alokací, která byla k dispozici pro období 2014 – 2020. V absolutních číslech by se tak mohlo jednat o pokles z cca 600 miliard Kč na cca 500 miliard Kč.

S ohledem na tuto skutečnost získává nárůst prostředků v Horizon Europe na zajímavosti také pro české podnikatele, kteří by do budoucna měli krom dotací v rámci strukturálních fondů či národních dotací vzít více v úvahu také dotační prostředky rozdělované přímo Evropskou komisí, jako je právě program Horizon Europe případně program LIFE či programy ESA (Evropská kosmická agentura).

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right