Daně 

Senát projednal daňový balíček pro rok 2021

Na jednání Senátu ve čtvrtek 10. prosince 2020 byly schváleny některé úpravy novely zákona o daních z příjmů pro rok 2021 (sněmovní tisk 910). Nyní putuje daňový balíček zpět do Poslanecké sněmovny, která by o něm měla finálně rozhodnout 22. prosince 2020.

Sněmovní tisk 910 si můžete projít na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Zrušení omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů pro fyzické osoby

Senát navrhuje zrušit pozměňovací (nevládní) návrh Poslanecké sněmovny, podle kterého mělo být osvobození příjmů fyzické osoby z prodeje cenného papíru (včetně kmenového listu), resp. příjmů z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, nově omezeno částkou 20 mil. Kč za jedno zdaňovací období. S touto změnou však Senát nesouhlasil, a proto ji navrhuje zrušit.

Úprava daňové slevy na poplatníka

Senát svým pozměňovacím návrhem upravil taktéž výši slevy na poplatníka, kdy navrhl zvýšení z dnešních 24 840 Kč na 27 840 Kč pro rok 2021 a na 30 840 Kč pro rok 2022.

Dále byla Senátem odsouhlasena změna rozpočtového určení daní ve prospěch krajů a obcí. Ostatní návrhy Poslanecké sněmovny, jako zrušení superhrubé mzdy, peněžitý příspěvek na stravování, úpravy v daňových odpisech, zůstaly beze změn.

Poslanecká sněmovna by o pozměněném návrhu měla jednat v úterý 22. prosince 2020. Pokud bude daňový balíček dolní komorou schválen, potom je pro ukončení legislativního procesu ještě třeba podpis prezidenta ČR a jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

O dalším vývoji novelizace zákona vás budeme dále informovat dle aktuální situace. Máte-li jakékoli dotazy ohledně výše uvedené problematiky, neváhejte nás kontaktovat.

Daňový balíček Novela zákona o daních z příjmů

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right