Daně 

Senát projednal daňový balíček pro rok 2021

Na jednání Senátu ve čtvrtek 10. prosince 2020 byly schváleny některé úpravy novely zákona o daních z příjmů pro rok 2021 (sněmovní tisk 910). Nyní putuje daňový balíček zpět do Poslanecké sněmovny, která by o něm měla finálně rozhodnout 22. prosince 2020.

Sněmovní tisk 910 si můžete projít na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

Zrušení omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů pro fyzické osoby

Senát navrhuje zrušit pozměňovací (nevládní) návrh Poslanecké sněmovny, podle kterého mělo být osvobození příjmů fyzické osoby z prodeje cenného papíru (včetně kmenového listu), resp. příjmů z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, nově omezeno částkou 20 mil. Kč za jedno zdaňovací období. S touto změnou však Senát nesouhlasil, a proto ji navrhuje zrušit.

Úprava daňové slevy na poplatníka

Senát svým pozměňovacím návrhem upravil taktéž výši slevy na poplatníka, kdy navrhl zvýšení z dnešních 24 840 Kč na 27 840 Kč pro rok 2021 a na 30 840 Kč pro rok 2022.

Dále byla Senátem odsouhlasena změna rozpočtového určení daní ve prospěch krajů a obcí. Ostatní návrhy Poslanecké sněmovny, jako zrušení superhrubé mzdy, peněžitý příspěvek na stravování, úpravy v daňových odpisech, zůstaly beze změn.

Poslanecká sněmovna by o pozměněném návrhu měla jednat v úterý 22. prosince 2020. Pokud bude daňový balíček dolní komorou schválen, potom je pro ukončení legislativního procesu ještě třeba podpis prezidenta ČR a jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

O dalším vývoji novelizace zákona vás budeme dále informovat dle aktuální situace. Máte-li jakékoli dotazy ohledně výše uvedené problematiky, neváhejte nás kontaktovat.

Daňový balíček Novela zákona o daních z příjmů
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021