Daně 

Novela daňového řádu schválena

Dne 17. června podepsal prezident nový návrh novely daňového řádu. Došlo tak k završení legislativního procesu a schválení dlouho očekávané novely. Ta nabyde účinnosti 1. ledna 2021.

 

Mezi nejvýznamnější body, které novela přináší, patří zejména:

Zavedení portálu MOJE daně

  • Plánovaná elektronizace finanční správy v souvislosti se zavedením portálu MOJE daně, jehož cílem je především usnadnění komunikace se správcem daně a snížení administrativní náročnosti.

Změna systému a snížení sankcí

  • Novelou dochází k revizi systému sankcí v daňovém řádu a současně novela výrazně snižuje úrokové sazby (úrok z prodlení, úrok z posečkané částky), a to až na polovinu současné hodnoty.

Záloha na nadměrný odpočet

  • Institut zálohy na nadměrný odpočet umožňuje dílčí výplatu nárokovaného daňového odpočtu, správcem daně tak bude zadržována pouze ta část odpočtu, o které má pochybnosti.

Změna kontrolních postupů

  • Novela daňového řádu zjednodušuje pro správce daně proces zahájení a ukončení daňové kontroly. Umožňuje tak správci daně vést daňovou kontrolu do určité míry „korespondenční“ formou. K přerušení lhůty pro stanovení daně nicméně dojde až faktickým zahájením kontrolní činnosti.
  • Novela zároveň správci daně umožňuje přejít z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly kdykoliv.

Další změny

  • Mezi další důležité změny v novém návrhu patří zejména zavedení možnosti prominout pokutu za opožděné podání tvrzení a stanovení daňových formulářů formou vyhlášky.
Daňový řád dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right