Daně 

Novela daňového řádu schválena

Dne 17. června podepsal prezident nový návrh novely daňového řádu. Došlo tak k završení legislativního procesu a schválení dlouho očekávané novely. Ta nabyde účinnosti 1. ledna 2021.

 

Mezi nejvýznamnější body, které novela přináší, patří zejména:

Zavedení portálu MOJE daně

  • Plánovaná elektronizace finanční správy v souvislosti se zavedením portálu MOJE daně, jehož cílem je především usnadnění komunikace se správcem daně a snížení administrativní náročnosti.

Změna systému a snížení sankcí

  • Novelou dochází k revizi systému sankcí v daňovém řádu a současně novela výrazně snižuje úrokové sazby (úrok z prodlení, úrok z posečkané částky), a to až na polovinu současné hodnoty.

Záloha na nadměrný odpočet

  • Institut zálohy na nadměrný odpočet umožňuje dílčí výplatu nárokovaného daňového odpočtu, správcem daně tak bude zadržována pouze ta část odpočtu, o které má pochybnosti.

Změna kontrolních postupů

  • Novela daňového řádu zjednodušuje pro správce daně proces zahájení a ukončení daňové kontroly. Umožňuje tak správci daně vést daňovou kontrolu do určité míry „korespondenční“ formou. K přerušení lhůty pro stanovení daně nicméně dojde až faktickým zahájením kontrolní činnosti.
  • Novela zároveň správci daně umožňuje přejít z postupu k odstranění pochybností do daňové kontroly kdykoliv.

Další změny

  • Mezi další důležité změny v novém návrhu patří zejména zavedení možnosti prominout pokutu za opožděné podání tvrzení a stanovení daňových formulářů formou vyhlášky.
Daňový řád dReport zpravodaj
Daně 

Lhůta pro stanovení daně nemůže být delší než 10 let ani v případě daňových ztrát

V květnu jsme informovali o přelomovém rozsudku Nejvyššího správního soudu, který odmítl praxi finanční správy spočívající v prodlužování lhůty pro stanovení daně tzv. řetězením daňových ztrát. V novém rozsudku Nejvyšší správní soud na tuto svou judikaturu navazuje a podrobněji se vyjadřuje k pravidlům běhu lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období, v nichž vznikla nebo mohla být uplatněna daňová ztráta. 

5. 8. 2020
Daně 

Oliver na cestách: vyslání do Mnichova. Aneb co je psáno, to je dáno, bez papírů to nepůjde

Administrativa a související papírování jsou málokdy příjemnou záležitostí. Říkáme tomu byrokracie (či mnohem hůře) a většina z nás se tomu snaží vyhnout. Ne tak když řešíte zdanění zaměstnanců, tady je naopak papírování výhodou a přítelem. V dalším díle seriálu Oliver na cestách nahlédneme na začátek procesu a povíme si, co všechno je potřeba k tomu, aby zaměstnanec mohl být vyslán do zahraničí. Náš Oliver se chystá do Německa. 

4. 8. 2020
Daně 

Tým BPS v Deloitte: účetní, daňové a mzdové služby „pod jednou střechou“

Účetní závěrky, daňová přiznání, výkazy pro Intrastat, daňové poradenství, mzdová a personální agenda…, to vše si mohou firmy buď zajišťovat interně, nebo si mohou najmout externího dodavatele. V Deloitte poskytuje klientům outsourcing těchto služeb tým BPS (Business Process Solutions). V něm před čtyřmi lety zakotvila Lucie Stančíková, dnes senior účetní a daňová poradkyně, která pracuje v Deloitte již celkem pět let a říká, že to byla láska na první pohled. Co ji na práci v Deloitte nejvíce baví, jak své zkušenosti z praxe zúročila během studia a co všechno práce v BPS obnáší? 

30. 7. 2020