Deloitte živě 

SFTR – poslední krok k transparentnosti transakcí s cennými papíry (nový reporting nad rámec MIFID II, MIFIR a EMIR)

V reakci na finanční krizi v roce 2008 věnovali (nejen) evropští regulátoři mnoho úsilí na snížení systemického rizika a posílení finanční stability. Za svůj hlavní cíl si vytyčili vnést více světla do oblasti stínového bankovnictví a zvýšit transparentnost fungování finančních trhů jako takových i vůči klientům.

Kromě pravidel vyplývajících z MIFID II / MIFIR, EMIR a přidružené regulace přišla Rada pro finanční stabilitu (FSB) s novými požadavky na podrobné údaje o obchodech zajišťujících financování (SFT), jež mají být oznamovány registrům obchodních údajů. Jedná se o nařízení Securities Financing Transactions Regulation (dále „SFTR“ nebo „Nařízení“).

SFTR obsahuje dvě hlavní komponenty. První se týká požadavku na reportování finančních transakcí, druhá definuje povinnost transparentnosti vůči investorům při opětovném využití finančního zajištění (collateral). Vzhledem k tomu, že dodnes neexistuje snadno dostupný přehled o celém trhu SFT, nové předpisy by měly regulatorním orgánům poskytnout detailní náhled na související finanční transakce a umožnit monitoring opětovného použití cenných papírů.

Jaký je rozsah regulace?

V nařízení jsou jako SFT vymezené maržové obchody, repo obchody, koupě se současným sjednáním zpětného prodeje nebo transakce s půjčkou cenných papírů a reverzní dohody o zpětném odkupu. Všechny tyto operace lze obecně popsat jako dočasnou výměnu hotovosti nebo cenných papírů za zajištění.

Pro takovéto operace je třeba odreportovat do registru obchodních údajů, autorizovaného EU, potenciálně až 155 atributů. Ty pokrývají různé podrobnosti o zúčastněných stranách, zajištění i transakci samotné.

Tato nová reportovací povinnost tedy přibývá k již předepsanému podávání zpráv o transakcích v rámci EMIR a MiFID.

Na koho má SFTR dopad?

Aktuální zveřejnění technických norem v Úředním věstníku Evropské unie stanovuje konečnou lhůtu pro začátek oznamování SFT transakcí na 11. dubna 2020.

Regulace bude ale nabíhat postupně. Reportovací  povinnosti se tak budou nejprve týkat bank a finančních institucí definovaných v MIFID II. Ty budou následovány CCPs a CSDs, u kterých se očekává povinnost podávání zpráv od července 2020. Poté by měli následovat správci UCITS a alternativních investičních fondů (AIFMs) a pojišťovny, kteří by měli začít podávat zprávy od října 2020. Poslední v tomto seznamu subjektů jsou nefinanční protistrany, jež by měly reportovat od ledna 2021.

Jak se připravit?

Detailnost informací požadovaných dle SFTR představuje nejrozsáhlejší nároky na reporting za poslední období pro všechny dotknuté účastníky finančních trhů. Dodržování předpisů bude vyžadovat nejen významný upgrade systémů a hloubkovou analýzu dat, ale i přenastavení vztahů s protistranami s ohledem na vyměňované informace.

Firmy budou muset vykazovat nejen významný objem statických tržních dat, s důrazem na kvalitu, ale i komplexní data k samotnému zajištění. Mnohdy nejsou tato ​data k dispozici interně a budou muset být získávána externě, což bude vyžadovat i širší koordinaci na trhu.

Pro dodržování SFTR je nutné přezkoumat postupy při účtování SFT, připravit efektivní proces reportingu a dobře fungující řízení výjimek. Od registrů obchodních údajů se vyžaduje, aby upozorňovaly na nesoulad ve vykazovaných obchodech a aby tyto dokumenty vracely zpět firmám, které budou muset provést opravy.

Pokud již zasažené společnosti SFTR aktivně neřeší, právě teď je nejvyšší čas pro zahájení projektů, stanovení rozpočtu, plánování, programování a přemýšlení o testování, kontrolách a řízení.

Vždy je výhodnější zaujmout strategický přístup k řešení požadavků SFTR než vykazování informací vnímat pouze jako plnění regulatorního požadavku. Pozitivním dopadem takového strategického řešení pak bude menší množství obchodních selhání a vyšší efektivita zajištění, což může vést i k optimalizaci finanční rozvahy.

SFTR
Deloitte živě 

Nejlépe řízené firmy Česka si ještě před krizí ověřily, že jejich strategie i procesy jsou dobře nastaveny

Co mají společného firmy jako Pilulka Lékárny, AKESO holding, Zásilkovna, HELUZ či ZLKL? Spolu s dalšími pěti patří mezi nejlépe řízené firmy Česka, které byly oceněny v prvním ročníku programu Czech Best Managed Companies 2020. V rámci tohoto programu Deloitte spolu s partnery oceňuje kvalitu řízení soukromě vlastněných firem včetně jejich managementu. Podle lídra programu BMC v České republice Miroslava Svobody dává ocenění směrem k veřejnosti signál, že firma je v tom, co dělá, opravdu dobrá: „Silná strategie a odolnost vůči externím vlivům jsou pak právě teď více než kdy jindy klíčové. Oceněné firmy měly příležitost, aby si všechno tohle ověřily ještě před vypuknutím krize.“ Přečtěte si, jak probíhal první ročník. 

25. 5. 2020
Deloitte živě 

Zásilkovna patří mezi nejlépe řízené firmy Česka. Jak se zásilkový prodej změnil během krize?

„Díky účasti v programu Czech Best Managed Companies jsme urychlili některé procesy zaměřené na digitalizaci firmy, tedy na její flexibilnější řízení. To nám v době pandemie opravdu hodně pomohlo. Dokázali jsme se tak vypořádat například s frontami na hranicích nebo s tím, že nám 66 logistických partnerů napříč celou EU začalo ze dne na den měnit podmínky,“ říká Simona Kijonková, CEO skupiny Packeta a zakladatelka Zásilkovny, která spolu s dalšími deseti firmami získala ocenění Deloitte Nejlépe řízená firma Česka 2020. 

25. 5. 2020
Deloitte živě 

Zápisky z cest: Američané jsou velmi přátelští a pozitivní, ani v náročných situacích neztrácejí úsměv na tváři

Už od 19. století přijížděli Evropané do USA žít svůj „americký sen“. Dnes už to zní možná trochu jako klišé, přesto mnoho lidí – ať už Američanů nebo zahraničních návštěvníků – tento fenomén stále něčím láká. A tak trochu vlastně zlákal i mě. Jmenuji se Lubomír Cupal a v rámci mezinárodního programu Deloitte jsem se se svou rodinou vydal do USA, kde ve zdejší kanceláři pracuji jako konzultant auditního týmu. Do Česka se po bezmála dvou letech vracím letos v červnu a přivážím si s sebou nespočet zážitků a zkušeností, pracovních i životních. A možná i kousek toho pověstného amerického snu. 

15. 5. 2020