Roční účetní závěrka

Účetnictví 

Kurzové rozdíly v roční účetní závěrce

Blíží se konec roku a s ním i účetní závěrka pro ty společnosti, které mají účetní období shodné s kalendářním rokem. Účetní závěrka zahrnuje celou řadu prací a postupů, tzv. uzávěrkové operace, mezi nimiž hraje důležitou roli i správné ocenění majetku a závazků ke konci rozvahového dne. Součástí správného ocenění majetku a závazků vedených v cizí měně je i jejich přecenění k rozvahovému dni. Pojďme si zrekapitulovat základní postupy a připomenout si některá úskalí přeceňování. 

25. 11. 2019