Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [únor 2019]

Úvodními fázemi legislativního procesu aktuálně prochází návrh novely občanského zákoníku ve vztahu ke smlouvám uzavíraným distančním způsobem. O perspektivách využití technologie blockchain se dočtete v nejnovější analýze Deloitte.

Novela občanského zákoníku ve vztahu ke smlouvám uzavíraným distančním způsobem

Návrh zákona má za cíl upravit některé nedostatky vzniklé z důvodu nesprávné transpozice směrnice č. 2011/83/EU o právech spotřebitelů do českého právního řádu a dále nedostatky týkající se transpozice směrnice č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a směrnice č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží. Transpoziční nedostatky byly České republice vytýkány mimo jiné i ze strany Evropské komise.

Návrh zákona nově upravuje některá sdělení, která je podnikatel povinen učinit vůči spotřebiteli (§ 1811 občanského zákoníku), formulačně zpřesňuje a doplňuje katalog tzv. zneužívajících ustanovení (§ 1814 občanského zákoníku) a dále zavádí pro podnikatele některé nové povinnosti např. pro uzavírání smluv po telefonu.

Návrh zákona prošel připomínkovacím řízením a v případě, že by byl Parlamentem České republiky přijat v současném znění, mohl by mít v důsledku navrhovaných formulačních změn a doplnění významný dopad do obchodních podmínek užívaných při prodeji zboží a služeb spotřebitelům.

Úplné znění návrhu je dostupné ve vládní aplikaci odok.

Deloitte’s 2018 Global Blockchain Survey

Nový globální průzkum společnosti Deloitte, kterého se účastnilo více než 1000 manažerů ze sedmi zemí světa a devíti průmyslových odvětví, přehledně ukazuje, jakým směrem se ubírají nové trendy a budoucnost blockchainu.

Manažeři s expertními znalostmi technologií vidí potenciál k uplatnění blockchainu napříč hodnotovým řetězcem – již nyní můžeme pozorovat zvýšený zájem o problematiku a dokonce i investice do konkrétních řešení:

  • 74 % respondentů uvedlo, že jejich společnost vidí v blockchainu „zajímavou obchodní příležitost“ a mnoho společností již zahájilo práci na prvních projektech;
  • zhruba polovina ze zmíněných společností (34 %) již nabízí produkty, které blockchain alespoň částečně využívají;
  • 41 % respondentů uvedlo, že jejich společnost plánuje konkrétní využití blockchainu během následujících 12 měsíců;
  • kromě toho, skoro 40 % respondentů uvedlo, že jejich společnost plánuje do blockchainu v následujícím roce investovat 5 nebo více milionů dolarů.

Projděte si Deloitte Global blockchain survey 2018 nebo náš seriál o technologii blockchain.

E-commerce TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right