Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: IP/IT právo a nové technologie [březen 2019]

V oblasti IP/IT a nových technologií vás obeznámíme se stavem přípravy nových evropských e-commerce směrnic jako dalšího kroku k jednotnému digitálnímu trhu i se soudním rozhodnutím dopadajícím na servery, ze kterých lze stahovat filmy.

Nové rozhodnutí ve věci serveru Ulož.to: kolektivní správce Dilia částečně uspěl ve sporu proti nejznámějšímu úložišti v ČR

Městský soud v Praze vydal rozhodnutí ve sporu mezi kolektivním správcem Dilia, zastupujícím autory, a nejznámějším českým úložištěm – Ulož.to. Ve svém sporu se společnosti Dilia zdařilo dosáhnout uložení povinnosti zamezit zobrazování vybraných titulů (Pelíšky, S čerty nejsou žerty apod.) v integrovaném vyhledávání služby. Rozhodnutí je nepravomocné a služba Ulož.to se vůči rozhodnutí dle svého vyjádření odvolá. Nelze ani vyloučit, že v této věci bude podán návrh na vydání předběžného opatření. Za zmínku stojí, že kolektivní správce Dilia neuspěl ve všech svých nárocích, kdy mu soud nepřiznal nárok na uložení povinnosti službě Ulož.to přímo smazat všechny výskyty vybraných titulů na jeho úložišti.

Více o rozhodnutí a dalších souvislostech se můžete dozvědět na webu Hospodářských novin.

Další vývoj ve sporu ve věci whisky Glen Buchenbach

Již v minulosti se Soudní dvůr Evropské unie vyjádřil ve věci šíře ochrany zeměpisného označení v případu německé whisky Glen Buchenbach. Po vrácení sporu zpět před německé soudy tyto došly k závěru, že označení Glen Buchenbach pro německou whisky může působit lživým či klamavým dojmem. Všechny whisky na trhu, které nesou označení Glen, jsou totiž původem skotskými, případně irskými whisky a soud tak došel k závěru, že u běžného evropského spotřebitele může slovo Glen klamavě vyvolat dojem, že se jedná o skotskou whisky.

Více o vítězství Scotch Whisky Association před Evropským soudním dvorem si můžete přečíst zde.

Odpovědnost Facebooku za nahraný internetový odkaz (Tribunale di Romana, sentenza 3512/2019)

Italský soud se ve svém rozhodnutí vyjadřuje k odpovědnosti sociální sítě Facebook za obsah (internetové odkazy) zveřejňovaný jeho uživateli. Významné pro rozhodnutí byly dvě jeho části. V  první řadě soud došel k závěru, že internetové odkazy, které odkazují na obsah zveřejněný bez souhlasu autora, mohou porušovat jeho autorská práva. V druhé části pak došel k závěru, že tím, že Facebook neodstranil tyto odkazy ze své služby, přestože byl upozorněn na jejich protiprávní povahu, přišel o zvláštní režim vyloučení odpovědnosti (bezpečný přístav) a mohl tak za obsah odpovídat. Soud se dále vyjadřoval k otázkám náležitostí upozornění na protiprávní obsah.

Článek zabývající se rozhodnutím italského soudu o odpovědnosti Facebooku naleznete zde.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí IP/IT práva, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

IP/IT právo TechLaw zpravodaj
Technologie  Právo 

Etické aspekty využití umělé inteligence v soudních systémech

Využití umělé inteligence (AI) v soudních systémech má zlepšit efektivitu a kvalitu soudnictví. Aby však mohla sloužit občanům i soudům, je třeba ji využívat zodpovědně, respektovat základní práva jedinců a přitom mít na paměti některé základní zásady jako transparentnost, nediskriminace, kvalita a bezpečnost. Jak velká je pravděpodobnost, že naše práva budou v soudních síních svěřena algoritmům? 

18. 3. 2019
Právo 

Proč je dobré mít silný a nezávislý soutěžní úřad?

Interakce firem na trhu je silně regulovaná a soutěžní úřady mají dbát na to, aby se firmy mohly potkat v rovném boji. V konkurenčním prostředí roste tlak na efektivitu. Aby firmy obstály, musí neustále přicházet s kvalitním a inovativním zbožím za lepší ceny. Prospěch z toho nemají pouze spotřebitelé. Vyšší koupěschopnost spotřebitelů a růst produkce firem v konečném důsledku přispívají k růstu celé ekonomiky. Pokud se bude hrát podle stanovených pravidel, firmy budou i nadále nuceny nabízet široký výběr kvalitních a inovativních výrobků za nízké ceny. 

15. 3. 2019
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [březen 2019]

V únoru došlo v Itálii ke schválení průlomového zákona, podle nějž budou smart contracts oficiálně postaveny na roveň smlouvám. V Evropském parlamentu se budou v prvním čtení projednávat návrhy dvou nových směrnic, a to směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. 

12. 3. 2019