Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: IP/IT právo a nové technologie [červen 2019]

V oblasti IP/IT tento měsíc došlo k zveřejnění finálního znění tzv. copyrightové směrnice, došlo ke spuštění obrazového vyhledávání ochranných známek a bylo vydáno několik zajímavých rozhodnutí v oblasti duševního vlastnictví. V oblasti umělé inteligence pak došlo nejen k vydání nových principů umělé inteligence ze strany OECD, ale také k vydání Národní strategie umělé inteligence v České republice.

Pro členské státy Evropské unie byl zveřejněn finální text tzv. copyrightové reformy, a to jako Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES.

Spuštění obrazového vyhledávání v databázi českých ochranných známek

Úřad průmyslového vlastnictví umožnil napojení databáze českých ochranných známek na volně dostupný online nástroj TMview, který umožňuje obrazové rozeznávání obrazových známek. Po nahrání obrázku vyhledávač identifikuje, zda v databázi již není zaregistrováno obdobné označení. Na beta verzi vyhledávače byly prozatím napojeny databáze ochranných známek z patnácti zemí.

Zajímavá rozhodnutí v oblasti duševního vlastnictví

Ústavní soud (ÚS) posuzoval ústavní stížnost provozovatele restaurace, kterému bylo krajským soudem uloženo nahradit bezdůvodné obohacení, ke kterému mělo dojít tak, že provozovatel restaurace zpřístupňoval svým zákazníkům rozhlasové a televizní vysílání bez uzavření licenční smlouvy s kolektivním správcem INTEGRAM. V případu bylo prokázáno, že provozovatel zpřístupňoval hostům sportovní přenosy. INTEGRAM tvrdil, že při těchto přenosech dochází k vysílání autorských děl, jež spravuje. ÚS odmítl argumentaci nižších soudů, že při přenosu sportovních zápasů „mohlo docházet s pravděpodobností blížící se jistotě“ k produkci děl, jež INTEGRAM spravuje. ÚS připomněl, že kolektivní správce musí v konkrétním případě prokázat, že veřejnosti byla zpřístupňována díla, jež správce spravuje, a že provozovatel restaurace měl ohledně nich povinnost uzavřít licenční smlouvu. Jelikož nebylo prokázáno, že by provozovatel restaurace skutečně vysílal produkci těch osob, jejichž autorská práva INTEGRAM spravuje, nebylo ani prokázáno bezdůvodné obohacení. ÚS tak napadené rozhodnutí zrušil a vrátil krajskému soudu.

Další zajímavý spor se týkal obrazového označení produktu a porušení ochrany označení původu. Soudní dvůr Evropské unie dne 2. května 2019 vydal rozhodnutí, které ideově navazuje na rozhodnutí ve věci označení německé whiskey Glen Buchenbach, o kterém jsme informovali v předchozím newsletteru. Nadace Queso Machego se domáhala zákazu sýru „Queso Rocinante“, který dle jeho názoru porušoval chráněné označení původu „queso manchego“. Slovo „queso“ znamená sýr a slovo „manchego“  je přídavné jméno, které ve španělském jazyce označuje osoby a produkty pocházející z regionu la Mancha. Výrobce sýru „Queso Rocinante“ na svých výrobcích užívá obrazové prvky evokující právě region la Mancha. SDEU došel k závěru, že i obrazová označení jsou způsobilá k tomu, aby spotřebiteli evokovala produkty chráněné některým zeměpisným označením. V případě tvorby označení zboží (etiket apod.) je proto třeba dbát na to, aby obrazové prvky neevokovaly chráněné zeměpisné označení některého obdobného produktu.

Česko míří mezi elitu a představuje strategii umělé inteligence

Vláda schválila Národní strategii umělé inteligence v České republice, která má být základem podpory rozvoje umělé inteligence (AI) a slouží jako předpoklad pro vznik evropského superhubu pro vývoj AI. Samotná strategie je rozdělena do sedmi kapitol a zabývá se umělou inteligencí zejména z pohledu vědy, výzkumu a vývoje, podpory investic a lidského kapitálu. Strategie navrhuje řešení dopadů AI na trh práce a sociální systém. Jedna z kapitol se přímo věnuje právním otázkám, ochraně spotřebitele a etickým pravidlům a stanovuje krátkodobé, střednědobé (do roku 2027) a dlouhodobé (do roku 2035) cíle. Cílem je odstranit právní překážky pro rozvoj AI, vytvořit etické kodexy pro jednotlivé sektory průmyslu a zavést AI do justice.

OECD Principy umělé inteligence

OECD vydalo principy umělé inteligence. Jedná se o první globální mezinárodní shodu ohledně principů umělé inteligence. Principy jsou podobné jako např. principy přijaté v rámci EU. Základní myšlenkou je služba umělé inteligence lidstvu, tzn. vývoj umělé inteligence, která dbá základních práv člověka, podporuje demokracii a diversitu. Umělá inteligence by měla být transparentní a měla by být nastavena přiměřená bezpečností opatření k zajištění spravedlivé společnosti. Vývojáři umělé inteligence by měli být odpovědní za to, že umělá inteligence bude v souladu s uvedenými principy.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí ochrany osobních údajů, telekomunikací a médií, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Ochranné známky Copyrightová směrnice Národní strategie umělé inteligence TechLaw zpravodaj Umělá inteligence
Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. 

15. 7. 2019
Právo 

Vedoucí partneři Deloitte Legal: Budoucnost právního poradenství spočívá v multidisciplinárním přístupu

Klienti už nechtějí „jen“ právní poradenství, chtějí komplexní odbornou službu. Budoucnost právních služeb budou formovat nejen inovace všeho druhu, ale také multidisciplinární přístup. Dokáže jim ale nová generace právníků vyhovět? „Pokud bude mít oči otevřené, bude flexibilní, nechá se inspirovat a bude rozvíjet své social skills, pak ano,“ vzkazuje studentům a mladým právníkům Jan Spáčil, vedoucí partner a nově také lídr Deloitte Legal CE. Do rozhovoru o budoucnosti právního poradenství se zapojili ještě dva vedoucí partneři – Martin Bohuslav a Jan Kotous. 

12. 7. 2019