Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: IP/IT právo a nové technologie [květen 2019]

Městský soud v Praze vyhotovil písemné znění rozhodnutí ve sporu mezi kolektivním správcem DILIA a úložištěm Uloz.to. Na úrovni EU byly zveřejněny texty týkající se etických pravidel AI, fungování domény .eu a možnosti využití veřejných údajů a informací veřejného sektoru. Světová organizace duševního vlastnictví v uplynulém měsíci spustila nový rešeršní nástroj pro vyhledávání ochranných známek využívající umělou inteligenci. Projděte si další dubnové novinky z našeho TechLaw zpravodaje.

Městský soud v Praze zveřejnil písemné vyhotovení rozhodnutí ve věci DILIA vs. Uloz.to

Jedna z procesních stran zveřejnila písemné vyhotovení rozsudku ve sporu mezi kolektivním správcem DILIA a provozovatelem známe služby Uloz.to, jež se týkal zpřístupňování autorskoprávně chráněných filmů. Soud ve svém rozhodnutí dovodil, že i přestože je podnikání provozovatele úložiště legitimní a jako takový nenese odpovědnost za jednání svých uživatelů, měl by mít právní i morální povinnost preventivně působit proti vzniku škody v rámci jeho služby. S tímto odůvodněním mu byla udělena povinnost zamezit přístup k šesti žalobcem označený filmům. Rozhodnutí je prozatím nepravomocné a žalovaný – Uloz.to se proti rozhodnutí  odvolal. O rozhodnutí jsme informovali v našem březnovém TechLaw newsletteru.

Projděte si text rozhodnutí v pdf.

Organizace „High level expert group on ai“  zveřejnila etická pravidla pro tvorbu důvěryhodné umělé inteligence

Organizace se skládá z 52 členů, kteří představují zástupce akademické sféry a odborné veřejnosti zabývající se umělou inteligencí. Tito členové byli vybráni a jmenováni Evropskou komisí. Tato organizace zveřejnila pokyny ohledně problematiky důvěryhodnosti umělé inteligence. Cílem pokynů je podpořit důvěru v umělou inteligenci stanovením zásad a seznamu požadavků, resp. hodnotících kritérií, které je nutno vzít v úvahu při vývoji, zavádění i používání umělé inteligence. K tomu, aby bylo možné umělou inteligenci označit za důvěryhodnou, je podle skupiny nezbytné splnit 3 podmínky: zákonnost, zachování etických hodnot a robustnost umělé inteligence. Pokyny se nezabývají konkrétní zákonností použití umělé inteligence.

Etická pravidla shrnuje tento dokument, k problematice se vyjádřila i Evropská komise.

WIPO spustilo novou vyhledávací technologii ochranných známek využívající umělou inteligenci

Světova organizace duševního vlastnictví WIPO v tiskové zprávě informuje o tom, že ve volně dostupné globální databázi ochranných známek WIPO lze nově vyhledávat na základě obrazového zobrazení za pomoci umělé inteligence. Tato technologie tak umožňuje rychleji a jednodušeji stanovit, zda existují překážky zápisu ochranné známky. Technologie je plně integrována do vyhledávacích databází.

Text dokumentu naleznete na stránkách organizace WIPO.

Nařízení o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu

Dne 29. března 2019 bylo v Úředním věstníku EU publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019 o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004.

Nařízení aktualizující a konsolidující současná pravidla pro doménové jméno nejvyšší úrovně („TLD“, tj. top-level domain) .eu bude účinné od 13. října 2022 s výjimkou jeho článku 20 nově umožňujícího registraci doménových jmen s koncovkou .eu občanům EU sídlícím ve třetích zemích, který se použije již od 19. října 2019. Dokument vedle obecných zásad registrace a odebírání doménových jmen .eu redefinuje také povinnosti při vedení určeného registru Evropskou komisí. Komise na základě nařízení rovněž zřídí Mnohostrannou poradní skupinu pro TLD .eu. Nařízením není dotčena úprava národních TLD platná v členských státech.

Přečtěte si kompletní text a související tiskovou zprávu registrátora EURid.

Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru

Evropský parlament dne 4. dubna 2019 schválil směrnici o veřejně přístupných údajích a informacích veřejného sektoru, která má výrazně zlepšit dostupnost a inovativní využívání veřejně přístupných údajů a údajů, jejichž sběr je financován z veřejných zdrojů. Směrnice má přispět k rozvoji technologií založených na velkých objemech dat, jako je umělá inteligence. Text musí ještě formálně schválit Rada EU. Členské státy poté budou muset do dvou let revidovanou směrnici o tzv. otevřených datech implementovat.

V navazujícím prováděcím aktu budou identifikovány datové sady s vysokou sociálně-ekonomickou hodnotou, jež budou v celé EU veřejně a zdarma k dispozici prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API, Application Programming Interface).

Projděte si celé znění návrhu směrnice i související prohlášení Evropské komise.

Nenechte si ujít ani další novinky z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Informace ve veřejném sektoru Autorskoprávně chráněné filmy TechLaw zpravodaj
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Technologie 

Software Asset Management sníží náklady na informační technologie a omezí podnikatelské rizika. Jak na něj?

„SAM“ je správa softwarových licencí, která se zabývá životním cyklem softwarových aplikací v organizacích. Jeho součástí je kompletní IT infrastruktura, která je nezbytná k efektivnímu řízení, kontrole a optimalizaci softwaru během všech fází jeho životních cyklů. Cílem SAM je snížit náklady na informační technologie a omezit podnikatelská rizika spojená s vlastnictvím a užíváním softwaru. Poměrně velké množství organizací však stále ještě nepřijalo koncept SAM strategie, což je zásadní pro realizaci těchto hmatatelných výhod. 

12. 6. 2019
Technologie 

Český automobilový průmysl: Jak se vypořádá s příchodem elektromobilů a autonomního řízení?

Potřebujete jet do práce, ale vaše auto je v servisu? Musíte se dostat rychle na přednášku, ale hromadná doprava kolabuje? Nemáte řidičský průkaz, ale chtěli byste jet s rodinou na víkend z města? Není nic jednoduššího, než si zavolat automaticky řízený elektromobil, který vás sám zaveze, kam jen budete chtít. Že to zní jako sci-fi? Podle studie Deloitte jde o reálnou a možná i nedalekou budoucnost automobilového průmyslu. 

5. 6. 2019