Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Ochrana osobních údajů [květen 2019]

V dubnu 2019 vstoupil v účinnost adaptační zákon k GDPR a příslušný doprovodný zákon. Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil některé informace ke své dozorové činnosti, konkrétně k uloženým pokutám a plánu kontrol v roce 2019 a rovněž doplnil odpovědi k problematice zasílání obchodních sdělení.

Účinnost adaptačního a doprovodného zákona

Dne 26. dubna 2019 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen a současně vstoupil v účinnost adaptační zákon k GDPR, konkrétně zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a jeho doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

O změnách, které výše uvedené zákony přinášejí, se můžete dočíst v dubnovém vydání našeho TechLaw zpravodaje. Stáhněte si úplné znění zákonů.

Činnost úřadu pro ochranu osobních údajů (avizované kontroly a uložené pokuty)

Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) uveřejnil v reakci na podanou žádost o  poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím přehled typů správců osobních údajů, kteří mají být dle kontrolního plánu Úřadu pro rok 2019 předmětem jeho kontroly. Úřad se bude mimo jiné zaměřovat na problematiku zpracování cookies, zabezpečení osobních údajů ze strany zpracovatelů, zpracování v souvislosti s vývojem a provozem mobilních aplikací či zpracování osobních údajů žadatelů o uzavření úvěrové smlouvy online.

V návaznosti na podané žádosti o poskytnutí informace Úřad rovněž uveřejnil informaci o počtu a výši doposud uložených pokut za porušení GDPR. Doposud nejvyšší, zatím však nepravomocná, je pokuta 250.000 Kč za porušení zásady minimalizace (požadavku na zpracování pouze takových údajů, které jsou pro splnění stanoveného účelu nezbytné).

Přehled typů správců, kteří mohou být v roce 2019 předmětem kontroly ze strany Úřadu, stejně jako informace k uloženým pokutám, jsou dostupné zde.

Úřad doplnil odpovědi k problematice nevyžádaných obchodních sdělení

V půlce dubna Úřad aktualizoval své odpovědi na často kladené otázky k problematice zasílání obchodních sdělení. Úřad tak na jednom místě shrnuje některé již dříve prezentované názory a rovněž některé nové.

Za zmínku stojí několik rozebíraných bodů, zejména:

  • zda je možné elektronicky oslovovat adresáty pouze se žádostí o souhlas se zasíláním do budoucna,
  • kdy nejpozději je potřeba adresátovi nabídnout možnost odmítnutí zasílání,
  • zda obchodní sdělení musí být označeno pouze jako „obchodní sdělení“, nebo zda je možné použít jiný přiléhavý výraz,
  • v jaké situaci Úřad doporučuje tzv. double opt-in, tj. potvrzení uděleného souhlasu prostřednictvím dodatečného emailového dotazu, a
  • přes dvacet dalších bodů.

Aktualizované odpovědi lze najít na příslušné podstránce ÚOOÚ.

Článek je součástí zpravodaje dReport – červen 2019, Právní novinky.

TechLaw zpravodaj dReport zpravodaj
Technologie 

Budoucnost dopravy: Centralizace dopravních operačních systémů jako cesta pro udržitelný rozvoj

Drtivá většina obyvatel vyspělých zemí využívá moderních dopravních prostředků každý den. Evoluce všech způsobů dopravy je dnes natolik rychlá, komplexní a přirozená, že už se nad ní ani nepozastavujeme. Každý student, který na cestě do školy nasedne na tramvaj a bezkontaktně zaplatí jízdenku, dokonce i každý turista, který se po městě projíždí na sdílené koloběžce, je však součástí této modernizace. Podívejte se společně s námi, jaké moderní technologie v oblasti dopravy dnes využíváme a položme si otázku: Dokážeme je propojit v jeden provázaný a funkční celek dříve, než nám přerostou přes hlavu? 

16. 8. 2019
Technologie  Daně 

Podpora modernizace a automatizace výroby v oblasti Průmyslu 4.0

Plánujete modernizovat a automatizovat výrobu či zavádět nové procesy řízení podnikatelských aktivit? Jsou s těmito plány spojené investice finančních prostředků do výrobních či souvisejících technologií nebo do informačních systémů a jiného SW/HW vybavení? Pokud ano, pak vás bude určitě zajímat, že Agentura pro podnikání a inovace (API) spustila 22. července 2019 dotační program, který přesně tyto aktivity podporuje. 

14. 8. 2019
Právo 

Alpinismus má se soutěžní regulací více paralel, než si možná dovedete představit. Jak se stát leopardem na trhu?

Každý korporát má svůj příběh. Ten náš teď žije advokátkou Katkou Mandulovou, která když zrovna firmy neprovádí riziky soutěžněprávní regulace, tak leze po horách. Aktuálně se v nadmořské výšce 6000 metrů připravuje na svůj životní výstup na horu Pik Pobědy (7439 m), aby na konci srpna mohla zakončit svůj triumf a stala se první českou Sněžnou leopardkou. Rozumějte ženou, která zdolala 5 náročných vrcholků rozprostírajících se na území bývalého Sovětského svazu. A zatímco my se oddáváme letním dnům, Katku čeká přenocování v ledu s venkovními teplotami -35 stupňů. V mezičase si můžeme připomenout, jak propojuje právo se svým koníčkem. 

9. 8. 2019