Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Ochrana osobních údajů [květen 2019]

V dubnu 2019 vstoupil v účinnost adaptační zákon k GDPR a příslušný doprovodný zákon. Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil některé informace ke své dozorové činnosti, konkrétně k uloženým pokutám a plánu kontrol v roce 2019 a rovněž doplnil odpovědi k problematice zasílání obchodních sdělení.

Účinnost adaptačního a doprovodného zákona

Dne 26. dubna 2019 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen a současně vstoupil v účinnost adaptační zákon k GDPR, konkrétně zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a jeho doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

O změnách, které výše uvedené zákony přinášejí, se můžete dočíst v dubnovém vydání našeho TechLaw zpravodaje. Stáhněte si úplné znění zákonů.

Činnost úřadu pro ochranu osobních údajů (avizované kontroly a uložené pokuty)

Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) uveřejnil v reakci na podanou žádost o  poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím přehled typů správců osobních údajů, kteří mají být dle kontrolního plánu Úřadu pro rok 2019 předmětem jeho kontroly. Úřad se bude mimo jiné zaměřovat na problematiku zpracování cookies, zabezpečení osobních údajů ze strany zpracovatelů, zpracování v souvislosti s vývojem a provozem mobilních aplikací či zpracování osobních údajů žadatelů o uzavření úvěrové smlouvy online.

V návaznosti na podané žádosti o poskytnutí informace Úřad rovněž uveřejnil informaci o počtu a výši doposud uložených pokut za porušení GDPR. Doposud nejvyšší, zatím však nepravomocná, je pokuta 250.000 Kč za porušení zásady minimalizace (požadavku na zpracování pouze takových údajů, které jsou pro splnění stanoveného účelu nezbytné).

Přehled typů správců, kteří mohou být v roce 2019 předmětem kontroly ze strany Úřadu, stejně jako informace k uloženým pokutám, jsou dostupné zde.

Úřad doplnil odpovědi k problematice nevyžádaných obchodních sdělení

V půlce dubna Úřad aktualizoval své odpovědi na často kladené otázky k problematice zasílání obchodních sdělení. Úřad tak na jednom místě shrnuje některé již dříve prezentované názory a rovněž některé nové.

Za zmínku stojí několik rozebíraných bodů, zejména:

  • zda je možné elektronicky oslovovat adresáty pouze se žádostí o souhlas se zasíláním do budoucna,
  • kdy nejpozději je potřeba adresátovi nabídnout možnost odmítnutí zasílání,
  • zda obchodní sdělení musí být označeno pouze jako „obchodní sdělení“, nebo zda je možné použít jiný přiléhavý výraz,
  • v jaké situaci Úřad doporučuje tzv. double opt-in, tj. potvrzení uděleného souhlasu prostřednictvím dodatečného emailového dotazu, a
  • přes dvacet dalších bodů.

Aktualizované odpovědi lze najít na příslušné podstránce ÚOOÚ.

TechLaw zpravodaj
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Technologie 

Software Asset Management sníží náklady na informační technologie a omezí podnikatelské rizika. Jak na něj?

„SAM“ je správa softwarových licencí, která se zabývá životním cyklem softwarových aplikací v organizacích. Jeho součástí je kompletní IT infrastruktura, která je nezbytná k efektivnímu řízení, kontrole a optimalizaci softwaru během všech fází jeho životních cyklů. Cílem SAM je snížit náklady na informační technologie a omezit podnikatelská rizika spojená s vlastnictvím a užíváním softwaru. Poměrně velké množství organizací však stále ještě nepřijalo koncept SAM strategie, což je zásadní pro realizaci těchto hmatatelných výhod. 

12. 6. 2019
Technologie 

Český automobilový průmysl: Jak se vypořádá s příchodem elektromobilů a autonomního řízení?

Potřebujete jet do práce, ale vaše auto je v servisu? Musíte se dostat rychle na přednášku, ale hromadná doprava kolabuje? Nemáte řidičský průkaz, ale chtěli byste jet s rodinou na víkend z města? Není nic jednoduššího, než si zavolat automaticky řízený elektromobil, který vás sám zaveze, kam jen budete chtít. Že to zní jako sci-fi? Podle studie Deloitte jde o reálnou a možná i nedalekou budoucnost automobilového průmyslu. 

5. 6. 2019