Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Odstartoval přechod na nový vysílací standard DVB-T2

Významnou listopadovou událostí v oblasti telekomunikací je zahájení přechodu na nový vysílací standard DVB-T2, který potrvá až do června 2020. Jako první byly vypnuty vysílače velkého výkonu, jejichž provozovatelem je Česká televize. Dále se v našem prosincovém TechLaw zpravodaji na téma telekomunikace a média dozvíte o novele zákona o elektronických komunikacích, která by měla uživatelům mobilních služeb umožnit rychlejší změnu operátora, či o vodítkách k síťové neutralitě, která jsou připravována na evropské úrovni.

Začal přechod na nový vysílací standard DVB-T2

Přechod na nový vysílací standard DVB-T2 začal vypnutím prvních vysílačů velkého výkonu ve vysílací síti 1 (Praha – město, Praha – Cukrák), kterou provozuje Česká televize. Stávající vysílací síť 1 se nahrazuje finální vysílací sítí 21. Proces přepínání a přelaďování televizních vysílačů ve všech vysílacích sítích (sítě 1-4) bude probíhat postupně po regionech dle harmonogramu schváleného vládou. Přechod musí být dokončen nejpozději dne 30. června 2020. K tomuto datu musí dojít k uvolnění rádiových kmitočtů pásma 694-790 MHz, které budou předmětem aukce pro mobilní sítě 5G.

Celý proces přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 upravuje nařízení vlády 199/2018 Sb., o technickém plánu přechodu na standard DVB-T2. Toto nařízení vlády bylo vydáno na základě zákonného zmocnění obsaženého v zákoně č. 252/2017 Sb.

TechLaw zpravodaj: novinky ze světa ochrany osobních údajů, e-commerce, cybersecurity, IP/IT práva a spousta dalších informací. Zaregistrujte se k jeho odběru.

Novela zákona o elektronických komunikacích

Dne 28. listopadu 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 311/2019 Sb., kterým se mění zákon o elektronických komunikacích. Novela zákona nabývá účinnosti 1. dubna 2020. O obsahu novely jsme vás informovali v našem březnovém vydání TechLaw zpravodaje.

Novela zakotvuje závazná procedurální pravidla pro přenos telefonních čísel. Zkracuje se doba pro ukončení původní smlouvy z deseti na dva dny. Mění se pravidla pro povolené doplatky za předčasné ukončení smluv uzavřených na dobu určitou. Operátor bude mít právo požadovat doplatek jen při ukončení smlouvy v průběhu tří měsíců od uzavření. Výše nesmí přesáhnout jednu dvacetinu zbývajících paušálů. Tato ochrana se vztahuje na smlouvy se spotřebiteli a podnikající fyzické osoby.

ČTÚ nově získává pravomoc provozovat srovnávací nástroj. Pro provozování tohoto nástroje jsou stanovena závazná pravidla. Podnikatelé poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací budou mít povinnost předávat ČTÚ informace pro zajištění tohoto srovnávacího nástroje.

Veřejná konzultace k vodítkům pro síťovou neutralitu

Sbor evropských regulátorů pro elektronické komunikace (BEREC) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vodítek pro síťovou neutralitu. Vodítka mají sloužit národním regulátorům k definování kvalitativních parametrů služeb, určení použitelných metod ke stanovení kvalitativních parametrů a stanovení povinných informací o kvalitě služby.

Vodítka patří k dalším prováděcím předpisům, které slouží k implementaci Evropského kodexu elektronických komunikací.

Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj
Technologie 

Distribuce strategie je 80 % nákladů supply chainu

Přemístit věci z bodu A do bodu B. Už na škole nás dokázala tato úloha občas pěkně potrápit, a to jsme zdaleka neměli v příkladu tolik proměnných, jako se jich vyskytuje při řízení dodavatelského řetězce. Design distribuční strategie je nejdůležitější etapou logistiky, která může ovlivnit až 80 % nákladů supply chainu. Tentokrát jsme s našimi klienty debatovali nad tvorbou distribuční strategie. 

7. 12. 2021
Právo 

Novela zavádí fikci doručení u soukromoprávních dokumentů a rozšiřuje okruh povinných uživatelů datových schránek

Jedním z dalších kroků po přijetí digitalizačního zákona jsou změny v užívání datových schránek. Schválená novela zavede od ledna 2022 možnost doručování soukromoprávních dokumentů fyzickým i právnickým osobám, resp. jejich povinné přijímání. Od ledna 2023 pak dojde k automatickému zavádění datových schránek fyzickým osobám poté, co prokáží tzv. informační gramotnost. 

2. 12. 2021
Technologie 

Digitalizace a optimalizace v dodavatelských řetězcích a výrobě

Situace posledních měsíců přinesla do výrobních firem a jejich procesů řadu změn, mezi ty nejzásadnější patří větší zaměření na dodavatelský řetězec a snaha o jeho optimalizaci. A to nejen z pohledu předcovidového (snažíme se vyvážit cenu, čas a čas dodání), ale hlavně z pohledu primární schopnosti dodávat – pokud vyměníme dodavatele, za jak dlouho obnovíme výrobu v původní kapacitě? 

29. 11. 2021