Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Státy EU vydaly hodnocení rizik 5G sítí, varují před závislostí mobilních operátorů na jediném dodavateli

Kybernetickým hrozbám a kybernetické bezpečnosti je v posledních dnech věnována pozornost nejen v médiích, ale i v odborných kruzích. Evropská agentura ENISA vydala hodnocení rizik sítí páté generace a studii k rizikům zabezpečení tzv. internetu věcí. Podrobnější informace naleznete v prosincovém TechLaw zpravodaji, kde se věnujeme tématu Cybersecurity a novým technologiím. Dále se například dozvíte, že Český soud přiznal uživateli peněžní odškodné za uniklé heslo nebo že organizace Association for the Protection of Intellectual Property vydala studii vyjadřující se k otázce ochrany autorských děl vytvořených umělou inteligencí.

Evropské státy vydaly první zprávu o hodnocení rizik sítí 5. generace

Zpráva vydaná státy EU ve spolupráci s Evropskou komisí a agenturou ENISA reaguje na požadavky formulované na letošní pražské konferenci a vyjádřené v tzv. Prague Proposals. Dokument v obecné rovině hodnotí jednotlivá rizika a identifikuje možné aktéry. Zpráva například zmiňuje zvyšující se úlohu softwaru na budoucích sítích a varuje před přílišnou závislostí mobilních operátorů na jediném dodavateli.

TechLaw zpravodaj: novinky ze světa ochrany osobních údajů, e-commerce, cybersecurity, IP/IT práva a spousta dalších informací. Zaregistrujte se k jeho odběru.

Další publikační činnost agentury ENISA

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) v listopadu publikovala dvě nové studie týkající se sítí 5G a internetu věci. První z nich je ENISA Threat Landscape for 5G Networks, tedy přehled hrozeb spojených s pátou generací mobilních sítí rozvíjející technické části zprávy Coordinated Risk Assessment of 5G Networks z letošního října. Druhou studií je potom Good Practices for Security of IoT – Secure Software Development Lifecycle, která je koncipována jako vodítka pro vývojáře softwaru, přičemž jejím ústředním tématem je „security by design“ v prostředí internetu věcí.

Přisouzení odškodnění za uniklé heslo

Internetový server Lupa.cz informoval o případu uživatele českého internetového obchodu, který se domohl soudního odškodnění za únik přihlašovacích údajů vůči provozovateli serveru.

O případu informujeme blíže v sekci věnované ochraně osobních údajů.

AIPPI se vyjádřila k otázce ochrany autorských děl vytvořených AI

Organizace Association for the Protection of Intellectual Property vydala závěry studie, ve které jsou zohledněny názory více než 30 národních skupin této organizace týkající se otázky autorství a umělé inteligence. Závěry byly shrnuty v rámci rezoluce, která mimo jiné uvádí, že autorská díla jsou způsobilá požívat autorskoprávní ochrany pouze v situaci, kdy je zde lidský vklad či jiný zásah do tvorby díla (samozřejmě společně s naplněním všech ostatních podmínek ochrany autorského díla). Pro vznik autorskoprávní ochrany tak dle AIPPI nepostačuje skutečnost, že AI bylo vytvořeno člověkem či že lidský vstup spočíval v tom, že vybral z výsledků tvorby konkrétní dílo.

Cybersecurity TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right