Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [únor 2019]

Na poli telekomunikací byla vydána zpráva Českého telekomunikačního úřadu, ve které uvádí hlavní priority pro rok 2019 – úřad chce primárně podporovat již fungující trh mobilních služeb a vytvářet podmínky pro rozvoj nových sítí. Mimo zprávy pak došlo k rozhodnutí prvního sporu o přístup k infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

První rozhodnutí ČTÚ ve sporu o přístupu k infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Společnost provozovatele veřejné komunikační sítě (operátor) se ve sporu proti SVJ domáhala, aby ČTÚ uložil SVJ povinnost uzavřít smlouvu o přístupu k této infrastruktuře. ČTÚ návrh zamítl, protože operátor zejména neprokázal, že SVJ je povinnou osobou, nedostatečně specifikoval infrastrukturu uvnitř budovy, ani nedoložil řádný projekt a časový průběh provedení.

Úplné znění rozhodnutí ČTÚ je dostupné zde.

Rok 2019 v ČTÚ: hlavní priority

Český telekomunikační úřad v lednové Monitorovací zprávě uvádí své hlavní priority pro letošní rok. ČTÚ chce podporovat fungující trh mobilních služeb a vytvářet podmínky pro rozvoj moderních přístupových sítí nové generace (včetně 5G sítě). Úřad letos připraví podmínky aukce pásem 700 MHz a 3400 – 3600 MHz. Z pohledu strategie dalšího využívání rádiového spektra bude důležitá účast na podzimní Světové radiokomunikační konferenci (WRC 2019).

ČTÚ se mimo jiné zaměří na následující úkoly:

  • analýza relevantních trhů;
  • spolupráce s MPO (Ministerstvem průmyslu a obchodu) na přípravě nové výzvy dotačního programu podpory sítí nové generace a přípravě Národního plánu gigabitových sítí;
  • vytvoření podmínek pro řádný proces migrace terestrického vysílání DVB-T na standard DVB-T2;
  • kontrola pokrytí železničních koridorů a dálniční sítě (připravuje se i automatizované měření).

Úřad poskytne součinnost gesčním ministerstvům na přípravě transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích, včetně revize všech prováděcích předpisů vydaných k tomuto zákonu.

Úplné znění monitorovací zprávy ČTÚ je dostupné zde.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right