Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: Telekomunikace a média [únor 2019]

Na poli telekomunikací byla vydána zpráva Českého telekomunikačního úřadu, ve které uvádí hlavní priority pro rok 2019 – úřad chce primárně podporovat již fungující trh mobilních služeb a vytvářet podmínky pro rozvoj nových sítí. Mimo zprávy pak došlo k rozhodnutí prvního sporu o přístup k infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

První rozhodnutí ČTÚ ve sporu o přístupu k infrastruktuře podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Společnost provozovatele veřejné komunikační sítě (operátor) se ve sporu proti SVJ domáhala, aby ČTÚ uložil SVJ povinnost uzavřít smlouvu o přístupu k této infrastruktuře. ČTÚ návrh zamítl, protože operátor zejména neprokázal, že SVJ je povinnou osobou, nedostatečně specifikoval infrastrukturu uvnitř budovy, ani nedoložil řádný projekt a časový průběh provedení.

Úplné znění rozhodnutí ČTÚ je dostupné zde.

Rok 2019 v ČTÚ: hlavní priority

Český telekomunikační úřad v lednové Monitorovací zprávě uvádí své hlavní priority pro letošní rok. ČTÚ chce podporovat fungující trh mobilních služeb a vytvářet podmínky pro rozvoj moderních přístupových sítí nové generace (včetně 5G sítě). Úřad letos připraví podmínky aukce pásem 700 MHz a 3400 – 3600 MHz. Z pohledu strategie dalšího využívání rádiového spektra bude důležitá účast na podzimní Světové radiokomunikační konferenci (WRC 2019).

ČTÚ se mimo jiné zaměří na následující úkoly:

  • analýza relevantních trhů;
  • spolupráce s MPO (Ministerstvem průmyslu a obchodu) na přípravě nové výzvy dotačního programu podpory sítí nové generace a přípravě Národního plánu gigabitových sítí;
  • vytvoření podmínek pro řádný proces migrace terestrického vysílání DVB-T na standard DVB-T2;
  • kontrola pokrytí železničních koridorů a dálniční sítě (připravuje se i automatizované měření).

Úřad poskytne součinnost gesčním ministerstvům na přípravě transpoziční novely zákona o elektronických komunikacích, včetně revize všech prováděcích předpisů vydaných k tomuto zákonu.

Úplné znění monitorovací zprávy ČTÚ je dostupné zde.

Nenechte si ujít ani další aktuality z oblastí IP/IT práva, ochrany osobních údajů, e-commerce a dalších technologií, sledujte všechny novinky pod tagem TechLaw zpravodaj.

5G síť Trh mobilních služeb TechLaw zpravodaj
Právo 

Česko patří mezi státy, které vnitrostátně upravily definici rodinného podnikání. Deloitte Legal se podílel na její přípravě

Rodinné firmy je třeba považovat za významný prvek české ekonomiky, který stojí za to podporovat. Často totiž působí v regionech, kde vytvářejí další pracovní místa a udržují regionální produkty, zvyšují lokální zaměstnanost a fungují jako prevence vylidňování venkova. Rovněž vykazují poměrně vysokou stabilitu, a mohou tak být oporou ekonomiky i v dobách recese. Doposud u nás ale chyběla vnitrostátní úprava, která by jasně definovala rodinné podnikání jako takové. 

18. 6. 2019
Právo 

Budoucí výzvy startupových společností: Co se může stát, pokud nevěnujete pozornost red flagům?

Když do vyhledávače zadáte slovo „compliance“, okamžitě se vám objeví více než 1 miliarda výsledků. V posledních letech se na veřejnosti propíralo nemalé množství podnikových skandálů, což odbornou i laickou veřejnost přimělo zamyslet se nad tématem compliance víc než kdy předtím. Compliance by vaší pozornosti nemělo ujít zejména, pokud vaše společnost patří na trhu k těm rychle rostoucím. Jak předejít komplikacím, které mohou vést k trestnímu stíhání, obrovským finančním ztrátám či dokonce zániku společnosti? 

14. 6. 2019
Technologie 

Software Asset Management sníží náklady na informační technologie a omezí podnikatelská rizika. Jak na něj?

„SAM“ je správa softwarových licencí, která se zabývá životním cyklem softwarových aplikací v organizacích. Jeho součástí je kompletní IT infrastruktura, která je nezbytná k efektivnímu řízení, kontrole a optimalizaci softwaru během všech fází jeho životních cyklů. Cílem SAM je snížit náklady na informační technologie a omezit podnikatelská rizika spojená s vlastnictvím a užíváním softwaru. Poměrně velké množství organizací však stále ještě nepřijalo koncept SAM strategie, což je zásadní pro realizaci těchto hmatatelných výhod. 

12. 6. 2019