Daně 

Transpozice směrnice Evropské unie

Zprávy o provádění směrnice 2004/114/ES a směrnice 2005/71/ES poukázaly na řadu nedostatků a na potřebu provést řadu změn. V zájmu přehlednosti se EU rozhodla obě výše zmíněné směrnice přepracovat a nahradit je směrnicí novou.

Proto byla dne 11. května 2016 přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (dále jen „směrnice 2016/801/EU“). Členské státy EU mají lhůtu do 23. května 2018, aby uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Hlavní změny se dotknou zejména: ustanovení o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a definice pojmu studium.

Jaké jsou zásadní novinky, které směrnice přináší? 

  • Zavedení dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti. Tento účel pobytu bude určen pro vysokoškolské studenty po dokončení jejich studia na území a pro výzkumné pracovníky, kteří dokončí svou výzkumnou činnost. V těchto případech budou mít možnost dále pobývat na území České republiky až 9 měsíců za účelem hledání si zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti. Toto povolení však nebude znamenat automatické přiznání práva přístupu na trh práce nebo na zahájení podnikatelské činnosti.
  • Povinnost absolvování adaptačně – integračních kurzů. Úsilí o integraci cizinců, pobývajících na území České republiky dlouhodobě, nebude nadále postaveno pouze na principu dobrovolnosti – bude zaveden prvek limitované a odpovídající povinnosti: součástí podmínek pobytu na území bude (v některých případech) povinnost absolvování uvítacího adaptačně-integračního kurzu pro nově příchozí cizince nejdéle do jednoho roku od povolení jejich pobytu na území ČR. Novela zavádí tuto povinnost vzhledem k identifikované potřebě seznámit cizince zejména s jejich právy a povinnostmi co nejdříve po jejich příchodu do ČR.

Podrobněji se budeme věnovat zaměstnávání cizinců také v rámci našeho pravidelného webcastu.

 

Směrnice EU dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right