Účetnictví 

Úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 15. ledna 2020 Evropská komise přijala úpravy standardů IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 Reforma referenčních úrokových sazeb pro použití v Evropské unii. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2020 nebo později). Dřívější aplikace je možná.

Úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 byly vydány v reakci na možné důsledky připravované reformy úrokových sazeb na mezibankovním trhu (IBOR) na finanční výkaznictví. Úpravy jsou povinné pro všechny zajišťovací vztahy, které jsou přímo ovlivněny reformou referenčních úrokových sazeb. Upravují specifické požadavky na zajišťovací účetnictví tak, aby je účetní jednotky uplatňovaly za předpokladu, že referenční hodnota úrokové sazby, na které jsou založené zajišťované peněžní toky a peněžní toky ze zajišťovacího nástroje, nebude v důsledku reformy referenčních úrokových sazeb změněna.

Úpravy jsou účinné pro roční období začínající 1. ledna 2020 nebo po tomto datu, přičemž je povoleno dřívější použití. Úpravy se použijí retrospektivně.

O úpravách jsme podrobně informovali v našich Účetních novinkách v říjnu 2019.

Zdroje: www.iasplus.com, Úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7

IFRS 7 IFRS 9 IAS 39 IAS IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right