Účetnictví 

Úpravy standardu IAS 8 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 2. března 2022 přijala Evropská komise pro použití v Evropské unii úpravy standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby pod názvem Definice účetních odhadů. Datum účinnosti úprav IAS 8 v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2023 nebo později).

Úpravy standardu IAS 8 byly vydány v únoru 2021. Součástí úprav je nahrazení definice změny účetních odhadů definicí účetních odhadů. Podle nové definice jsou účetní odhady „peněžní částky v účetní závěrce, které jsou předmětem nejistoty při oceňování“.

Rada IASB upřesňuje, že změna v účetním odhadu, která vyplývá z nových informací či nového vývoje, není opravou chyby. Dopady změny vstupních údajů či oceňovací metody použité při tvorbě účetního odhadu jsou změnami v účetních odhadech, pokud se nejedná o opravy chyb za předchozí období.

Detailní informace o úpravách IAS 8 jsme přinesli v článku Rada IASB dokončila úpravy standardu IAS 8 týkající se účetních odhadů.

Zdroj: www.iasplus.com
IAS 8 IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right