Účetnictví 

Úpravy standardu IFRS 16 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 20. listopadu 2023 přijala Evropská komise pro použití v Evropské unii úpravy standardu IFRS 16 Leasingy pod názvem Závazky z leasingu při prodeji a zpětném leasingu.

Datum účinnosti úprav IFRS 16 v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2024 nebo později).

Úpravy objasňují, jak prodávající-nájemce následně oceňuje prodej a zpětný leasing, který splňuje požadavky standardu IFRS 15 pro zaúčtování jako prodej.

Více informací o úpravách IFRS 16 jsme přinesli v článku Rada IASB vydala úpravu IFRS 16.

Zdroj: www.iasplus.com

 

IFRS 16 IASB Leasing IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right