Poradenství 

Ústřední instituce v ČR nehospodaří s energií efektivně, největší prostor pro úspory nabízí budovy

Zvyšování energetické efektivity má své nesporné výhody. Finanční úspora v podobě nižších provozních nákladů zajistí, že tyto uvolněné finanční prostředky mohou být použity na jiné účely, pozitivní dopad na životní prostředí zlepší image, zvýšení kvality budov zase zvýší atraktivnost veřejné správy jako zaměstnavatele. A v neposlední řadě – nižší výdaje zajistí stabilnější finanční prostředí snížením vlivu rostoucích cen komodit. Jak je na tom ale veřejná, potažmo státní správa?

Ze studie Deloitte Jak na energetické úspory ve veřejné správě vyplývá, že přestože je potenciál zvyšování energetické účinnosti vysoký, v praxi probíhají úspory jen ve velmi malé míře. Aby ovšem v České republice došlo k plné akceptaci potenciálu energetické efektivity a k jejímu využití, je nezbytné účinnější zapojení veřejného sektoru. Právě ve státní správě lze ale vysledovat nejpomalejší aplikaci úsporných opatření včetně překážek, které od realizace těchto opatření odrazují. Přitom státní sektor, který politiku úspor usilovně prosazuje ve svých plánech, má plně vytěžit potenciál těchto úspor a jít příkladem.

Největší energetické úspory? Zejména v budovách

Navzdory tomu se ale domácnosti ani soukromá sféra současným stavem neinspirují a energetických úspor dosahují už dnes, posledním trendem je důraz na image společnosti s co nejmenší environmentální stopou. Firmy cíleně vyhledávají možnosti, jak minimalizovat své dopady na životní prostředí, což je vlastně i jeden z hlavních faktorů, podle nichž si generace Z a mileniálové vybírají práci u konkrétního zaměstnavatele.

Největší potenciál k úspoře energie skýtají zejména budovy, ty jsou ale v rámci státu v mnoha případech v žalostném stavu. Stát navíc roli zvyšování energetické účinnosti ve svých budovách vnímá jako méně prioritní, a to i přesto, že si je vědom důležitosti své příkladné role v této oblasti.

Data o naplňování cílů energetické efektivity na nízkou prioritu energetických úspor poukazují: Ke konci roku 2017 byl celkový cíl úspor do roku 2020 splněn pouze zhruba ze třetiny (34,5 %). O něco lepší je situace v případě cíle renovace budov ústředních vládních institucí, tady byl cíl kumulovaných úspor pro rok 2017 splněn zhruba ze čtyř pětin. Při pohledu na stav budov státní správy, kdy 75 % z nich spadá do energetické třídy D a horší, je ovšem zřejmé, že v této oblasti je velký prostor pro zlepšení, bude to ale vyžadovat značné úsilí.

Jak na zvyšování energetické účinnosti? Jaká úsporná opatření vyžaduje hospodaření státu? Jak přispívá internet věcí k optimalizaci služeb ve Vodafone? Jak úspěšně připravit stavební projekt podle ČVUT? Odpovědi i další informace najdete v publikaci Jak na energetické úspory ve veřejné správě, kterou jsme připravili ve spolupráci s členy UN Global Compact Česká republika.

SDGs Energetické úspory

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right