Účetnictví 

Uzavírání roku 2020 v účetní závěrce dle IFRS

Přinášíme stručný přehled nových a novelizovaných standardů a interpretací účinných pro účetní období končící v prosinci 2020 a později.

Obecně však platí, že účetní jednotky mohou nové a novelizované standardy a interpretace začít používat před datem jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé standardy a interpretace).

Upozorňujeme na nutnou obezřetnost ve vztahu k dřívějšímu dodržování standardů a interpretací u společností, které sestavují účetní závěrku podle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií. Standardy, interpretace a úpravy stávajících standardů, které nebyly schváleny k používání v EU, nemohou použít společnosti sestavující svou účetní závěrku dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií.

Pokud jsme se již o konkrétním standardu nebo interpretaci rozepsali podrobněji v některém z předchozích vydání Účetních novinek, uvádíme odkaz na příslušný zpravodaj. Již vydané Účetní novinky jsou k dispozici na našem blogu dReport.cz. Jako vždy platí, že účetní jednotky se musejí se standardy a interpretacemi samy seznámit a zjistit, které změny se jich konkrétně dotknou.

Pokud jsou standard nebo interpretace používány před datem jejich účinnosti, je nutno tuto skutečnost zveřejnit v účetní závěrce.

I v případech, kdy účetní jednotka neplánuje implementaci standardu nebo interpretace před datem jejich účinnosti, musí mít přehled o tom, které standardy a interpretace jsou vydávány, aby mohla splnit požadavek standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby a zveřejnit možné dopady vydávaných, ale doposud neúčinných standardů a interpretací ve svých účetních závěrkách. Tato povinnost se vztahuje také na standardy a interpretace dosud neschválené k užívání v EU.

Doporučujeme proto sledovat i další nově vydávané novely standardů a interpretace, které budou schváleny do data vydání účetní závěrky společnosti. O těchto novinkách budeme aktuálně informovat na webových stránkách www.iasplus.com a v našich Účetních novinkách.

Data účinnosti nových IFRS vydaných radou IASB a nových IFRS ve znění přijatém Evropskou unií se mohou lišit.

Nové a novelizované standardy

V následujících tabulkách naleznete kompletní seznam nových a novelizovaných standardů, které byly vydány k 20. lednu 2021 a které jsou buď účinné pro účetní období končící 31. prosince 2020, nebo je možné jejich dřívější použití.

Všechny vydané Účetní novinky jsou k nahlédnutí na našem blogu.

Ve zvláštním vydání publikace IFRS in Focus – Closing out 2020 jsou uvedeny problémy týkající se účetního výkaznictví, které mohou být relevantní pro roky končící dne 31. prosince 2020 nebo po tomto datu v souvislosti s dopadem epidemie covidu-19 a také s ohledem na oblasti, na něž se zaměřují regulační orgány, ale i v návaznosti na současné hospodářské prostředí nebo změny účetních standardů.

Tato 17stránková publikace obsahuje následující témata:

 • Zveřejnění úsudků a odhadů
 • Schopnost podniku pokračovat ve své činnosti
 • Prezentace položek souvisejících s epidemií covidu-19 ve výkazu zisků a ztrát
 • Využití jiných než všeobecně uznávaných účetních principů (GAAP) nebo alternativních měřítek výkonnosti
 • Řízení rizika likvidity
 • Očekávané úvěrové ztráty
 • Posouzení snížení hodnoty aktiv
 • IFRS 16 Leasingy
 • IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
 • Informace o financování účetní jednotky
 • Vykazování dopadů daně z příjmů
 • Brexit a účetní závěrka za rok 2020
 • Reforma referenčních úrokových sazebKlimatické změny
 • Měna a hyperinflace

Zdroje: IFRS in Focus – Closing out 2020, www.iasplus.com

Účetní závěrka IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right