Deloitte živě 

V digitálním sektoru rosteme rychleji než v běžné ekonomice, říká Siim Sikkut, estonský vládní šéf pro IT

Elektronický občanský průkaz, e-rezidenství, žádné papírování, a to ani mezi vládními institucemi, digitalizace všech úředních úkonů. Vítejte v Estonsku, v zemi, kde téměř jakoukoliv interakci se státní správou můžete provádět sami a online. „Jaké konkrétní benefity nám přinesla digitalizace? Nulovou byrokracii, větší transparentnost i rychlejší hospodářský růst,“ vypočítává Siim Sikkut, Government CIO Estonska, a jedna z klíčových tváří konference CzechSetGo! podporující digitalizaci Česka.

PŘIPOJTE SE NA DALŠÍ KONFERENCI ZE SÉRIE CZECHSETGO!
Tentokrát se zaměříme na téma Práce a vzdělávání v době digitální. Registrujte se zdarma.

Ušetřený čas i peníze. Pro občany, podnikatele, firmy i vládu jako celek. To jsou podle Siima Sikkuta, Government CIO Estonska, další výhody digitalizace, o kterých mluvil v rámci iniciativy CzechSetGo!, jejímž cílem je v sérii pěti konferencí poodhalit, jak pomocí inovací a technologií zvýšit konkurenceschopnost Česka ve světě.

Čím více digitalizujete, tím více věcí můžete zpracovávat automaticky. „Byrokracie stejně není žádoucí forma lidského kontaktu, nikde na světě. Naopak – pokud nemusíte stát frontu na úřadě a čekat, než vám úředník dokončí papírování, můžete strávit více času s rodinou, přáteli nebo třeba vzděláváním. V našem případě digitalizace přinesla větší šance na lidský kontakt tam, kde na tom záleží nejvíc – ve skutečných interakcích,“ připomíná Siim Sikkut.

Siim, jak konkrétně estonská vláda podporuje digitalizaci?

My ji nepodporujeme, my ji reálně děláme. Government CIO koordinuje digitalizaci napříč celou vládou, nastavujeme strategii a regulační rámec, financujeme další agendy, podporujeme sdílení know-how a vedeme i ostatní k tomu, aby vyhledávali nové iniciativy v této oblasti.

V ekonomice jako takové pak poskytujeme digitální infrastrukturu, zaměřujeme se na rozvoj talentů a klíčových dovedností, poskytujeme finanční stimuly pro digitalizaci firem nebo třeba rozvíjíme startupový ekosystém, ale pochopitelně je toho mnohem více.

Pozitiva estonské digitalizace v praxi

 • digitální zdravotní záznamy a online konzultace zkracují čekací dobu v nemocnicích
 • digitální podpisy ušetří zaměstnancům každoročně jeden pracovní týden
 • estonská daňová správa patří díky digitálnímu reportingu k jednomu z nejefektivnějších systémů na světě
 • na základě pokročilé digitalizace se estonský IT průmysl rozrostl a exportuje know-how a řešení do více než 100 zemí po celém světě
 • program e-residency umožňuje cizincům (podnikatelům) získat digitální estonskou identitu online; pohodlné využívání služeb státu odkudkoliv na světě láká uživatele z celého světa

Měla by se digitalizace financovat z veřejných nebo soukromých peněz?

Obě strany mají v této oblasti svůj podíl a nevidím důvod, proč by to mělo být jinak. Vláda potřebuje financovat svou vlastní digitalizaci, firmy mohou určitě přispět věcným plněním s odbornými znalostmi nebo někdy také vytvářením inovativních produktů a služeb, které pak mohou vlády znovu využít. Pokud se firmám podaří vytvořit pro vládu neotřelá řešení a přinést odborné znalosti, mohou je pak dovézt do dalších zemí – národní hospodářství pak poroste a bude fungovat na principu efektivního „přelévání“.

Vláda také může považovat digitální investice za investice do celé architektury. V Estonsku jsou digitální ID nebo jiné platformy infrastrukturou, na které se digitalizuje celá ekonomika. Opět platí, že soukromý sektor může pomoci, ale infrastruktura je klasicky veřejným statkem, a tudíž vládní investicí/podnikáním.

Digitalizace je založena na sdílení velkého množství dat. Je na místě obávat se jejich zneužití?

Nemyslím si. Tato rizika v oblasti soukromí a bezpečnosti lze zvládnout, jak víme z Estonska. Vyžaduje to silný právní a organizační rámec, který ale už teď upravuje GDPR. Pochopitelně je ale potřeba investovat do většího povědomí o tom, jak v digitální oblasti pracovat bezpečně, vzdělávat v tomto směru a navrhovat pracovní postupy a bezpečnostní systémy už od začátku.

Technologie samy o sobě mohou pomáhat, od pokročilého šifrování k ochraně dat nebo dalších technologií zvyšujících ochranu soukromí. Pochopitelně to ale celé musí být vědomé úsilí – být silný v oblasti kybernetické bezpečnosti a řízení ochrany soukromí je nezbytným protipólem toho, abyste byli digitální vládou a zemí.

Co se vám v tomto směru při komunikaci s občany osvědčilo?

Jednoznačně transparentnost, ta je tou nejvyšší zárukou. Občanům vždy ukazujeme, kdo a jaké jejich údaje používá – mají tedy kontrolu nad svým soukromým, nikoliv jen teoreticky, ale konkrétně v praxi, prostřednictvím seznamu databází, které jsou k dispozici k nahlédnutí.

Klíčové je už od začátku, postavit věci co nejbezpečněji a dobře je hlídat. Pak je riziko zneužití dat minimální. A pokud už k nim dojde, je potřeba být opět transparentní, před veřejností nic neskrývat. Ukázat, co se stalo, proč se to stalo a vysvětlit, jak se tomu pro příště vyhnout. My tohle známe z praxe, byli jsme první zemí, která byla v roce 2007 opakovaně a ve velkém rozsahu kyberneticky napadena. Zkrátka klíčové je, abyste říkali, že se něco podobného vždy může stát, ale že děláte vše pro to, abyste tomu zabránili.

Která země na světě je podle vás v digitalizaci nejdále?

Existuje mnoho zemí, které dělají velké pokroky v digitálním governmentu v různých oblastech, při digitalizaci ekonomiky v různých odvětvích, ale neexistuje jedna země, která dělá všechno nejlíp. Není to ani možné – pokud z ekonomiky znáte zákonitosti konkurenční výhody, pak nemůžete být stejně nejlepší ve všem. Nakonec ale země s největším digitálním pokrokem nejsou ty, které využívají nejvyspělejší technologii, nýbrž ty, které využívají technologii v co nejvíce oblastech a co nejrozšířeněji a nemusí přitom vždy jít jen o nejpokročilejší technologie. To jsou ty země, kde digital není módní slovo, ale každodenní součást života. A to jsou přesně ty země, které pak skutečně těží z výhod digitalizace. Estonsko je naštěstí jednou z nich!

Na cestě k digitalizaci aneb 5 věcí, které Siim Sikkut doporučuje Česku

 1. Důležité je mít vizi, plán a najít pro ně širokou podporu. Pokud vláda a podnikatelský sektor budou kráčet určitým směrem za touto vizí, ostatní je začnou následovat, pokud v tom uvidí smysl, hodnotu.
 2. Klíčové je propojení veřejného sektoru se soukromým a spolupráce s dalšími zeměmi – inspirovat se, společně vytvářet nová řešení. Spolupráce posouvá věci kupředu.
 3. Škálování digitalizace prostřednictvím vlády. Vytvoření instituce, orgánu, který bude vše řídit správným směrem a zajistí tak, aby se věci uskutečňovaly napříč celou vládou.
 4. Je potřeba se otevřít světu, jiným kulturám, zahraničním investorům. To vše pomáhá rozšiřovat sociální dovednosti a perspektivu.
 5. Sečteno a podtrženo, můj úhel pohledu je jasný: všechno by mělo být digitální! V digitalizaci státní správy se v ČR již událo poměrně dost věcí, měli byste se i dívat na to, na co můžete být hrdí.

Rozhovor vznikl u příležitosti zapojení Siima Sikkuta do iniciativy CzechSetGo! na první konferenci série eGovernment: Digitální stát jako driver inovací a růstu.

CzechSetGo Digitalizace

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right