Daně 

V programu Nemovitosti vyhlášeny dvě výzvy

V programu Nemovitosti vyhlásilo v červenci Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dvě výzvy, a to čtvrtou výzvu Cestovní ruch a pátou výzvu Uhelné regiony. Zajímá vás, na co se dotace vztahuje, jak vysoká je míra podpory nebo kdy je termín pro přijímání žádostí?

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé a střední podniky

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek, jako je například úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám
 • Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (například studie, projektová a inženýrská činnost)

Cestovní ruch

Mezi podporované aktivity patří rekonstrukce technicky nevyhovujících budov či rekonstrukce objektů typu brownfield na objekt určený k podnikání ve specifických CZ NACE cestovního ruchu. Podpořeny budou projekty realizované v regionech Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod a Jihozápad.

Podmínkou získání dotace je vytvoření pracovních míst, s čímž je spojena i výše způsobilých výdajů, která je následující:

Výše dotace na jeden projekt ve výzvě Cestovní ruch:

 • 1 mil. Kč – 100 mil. Kč

Příjem žádostí ve výzvě Cestovní ruch:

 • 16. září 2019 – 31. března 2020

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, na území 57 vymezených obcí, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt, přičemž každý žadatel (1 IČ) může podat maximálně 3 projekty.

 

Uhelné regiony 

Mezi podporované aktivity patří rekonstrukce technicky nevyhovujících budov či rekonstrukce objektů typu brownfield na objekt určený k podnikání ve specifických CZ NACE. Podpořeny budou projekty realizované v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Výše dotace na jeden projekt ve výzvě Uhelné regiony:

 • 1 mil. Kč – 70 mil. Kč

Příjem žádostí ve výzvě Uhelné regiony:

 • 16. října 2019 – 16. března 2020

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, na území Karlovarského, Ústeckého či Moravskoslezského kraje, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt, přičemž každý žadatel (1 IČ) může podat maximálně 3 projekty. Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů.

Článek je součástí zpravodaje dReport – srpen  2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right