Daně 

Veřejná soutěž programu DELTA 2 na podporu mezinárodní spolupráce

Technologická agentura ČR vyhlásila novou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti podpory mezinárodní spolupráce. Cílem programu DELTA 2 je podpora projektů mezinárodní spolupráce podniků a výzkumných organizací za účelem zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu, od nichž se očekává následné uvedení do praxe.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky a výzkumné organizace. Jeden z partnerů však musí být ze země, kde sídlí zahraniční partnerská agentura (konkrétně se jedná o státy Brazílie, Korejská republika, Čínská lidová republika – lokality Ťiang-su a Če-tiang, Tchaj-wan, Kanada – provincie Québec, Stát Izrael a Nigerijská federativní republika).

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, patentu, průmyslového či užitného vzoru apod. Návrh projektu musí být vypracován v anglickém jazyce.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky a výzkumné organizace.

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady a stipendia
  • Náklady na subdodávky
  • Ostatní přímé náklady
  • Nepřímé náklady

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 74 % celkových uznaných nákladů dle velikosti podniku a realizovaných činností.

Výše podpory na jeden projekt:

  • Maximální výše podpory jednoho projektu není stanovena.

Příjem návrhů projektů:

  • Od 19. května 2022 do 13. července 2022

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže je plánováno na 30. listopadu 2022. Minimální délka trvání projektu je stanovena na 12 měsíců se začátkem realizace nejdříve v lednu 2023.

Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right