Daně 

Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu Národní centra kompetence

Technologická agentura České republiky plánuje ve středu 28. března 2018 vyhlásit 1. veřejnou soutěž v programu Národní centra kompetence.

Hlavními uchazeči v této soutěži mohou být pouze výzkumné organizace. Podniky – právnické i fyzické osoby se mohou zapojit jako další účastníci.

Hlavní cíl programu:

  • Podpora projektů vedoucích ke zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií
  • Zvýšení konkurenceschopnosti podniků
  • Posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací

 

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 %.
Příjem žádostí: 29. března – 31. května 2018

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right