Daně 

Vyhlášení 3. veřejné soutěže programu GAMA

Začátkem března 2018 vyhlásila Technologická agentura České republiky 3. veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací programu GAMA, podprogram 2 (Seal of Excellence). Program je určen na podporu projektů umožňujících komercializaci výsledků výzkumu.

Uchazečem v této veřejné soutěži mohou být malé a střední podniky se sídlem na území České republiky, které obdržely Seal of Excellence EK v nástroji SME Instrument fáze 1 ve 4. uzávěrce roku 2017 a 1. uzávěrce roku 2018.

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 55 % celkových uznaných nákladů. Maximální částka finanční podpory jednoho projektu je stanovena na 39 286 euro.

Mezi způsobilé náklady patří například osobní náklady, náklady na subdodávky nebo ostatní přímé náklady.

Příjem žádostí: 8. března – 19. dubna 2018

Veřejné zakázky Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right