Daně 

Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu TRIO

V pořadí již 4. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO bude vyhlášena 3. září 2018. Předpokládaná lhůta na podání žádostí budou 2 měsíce a uchazeč může podat maximálně 2 žádosti.

Program TRIO podporuje činnosti v oblasti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje  za účelem zvýšení využití výsledků z této oblasti. Jednotlivé projekty musí být realizovány v jedné z šesti technologických oblastí, kterými jsou:

 • Fotonika.
 • Mikro- a nanoelektronika.
 • Nanotechnologie.
 • Průmyslové biotechnologie.
 • Pokročilé materiály.
 • Pokročilé výrobní technologie.

Nutným předpokladem projektů je dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků:

 • F – užitný nebo průmyslový vzor.
 • G – prototyp, funkční vzorek.
 • P – patent.
 • R – software.
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie.

Program podporuje projekty realizované ve spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi. V případě, že je uchazečem velký podnik, musí být v návrhu projektu prokázáno, že očekávaná podpora přispěje k realizaci projektu ve větším rozsahu nebo s vyšší finanční účastí podniků v projektu či povede k vyřešení projektu v kratší době, než by tomu bylo bez poskytnutí podpory. Délka projektu je omezena na 48 měsíců a jeho řešení nesmí být započato před podáním návrhu projektu.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady nebo výdaje.
 • Náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje a vybavení.
 • Náklady nebo výdaje na služby.
 • Dodatečné režijní náklady nebo výdaje.

Výše dotace na jeden projekt:

 • 20 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů za celý projekt a všechny účastníky, v závislosti na typu aktivity a velikosti podniku.

Oproti předchozím veřejným soutěžím je změněno bodové hodnocení, kdy nebude bodována míra naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací, motivační účinek a odborná a ekonomická způsobilost uchazečů. Tato kritéria však budou hodnocena v rámci binárních kritérií. Naopak budou bodová kritéria zaměřena na technické a užitné parametry předpokládaných výsledků projektu.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

TRIO Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right