Daně 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky vyhlásila 20. listopadu druhou veřejnou soutěž programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Podávání návrhů projektů je plánováno do třetího podprogramu – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky, výzkumné organizace a další právnické osoby. Dotace se vztahuje na osobní náklady, stipendia, náklady na subdodávky a ostatní přímé náklady. Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí až 90 % celkových uznaných nákladů, dle typu výzkumné aktivity a typu uchazeče.

Termín pro podávání návrhů projektů  je stanoven na období od 21. listopadu 2019 do 22. ledna 2020.

Technologická agentura ČR Veřejné zakázky Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right