Daně 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky vyhlásila 20. listopadu druhou veřejnou soutěž programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Podávání návrhů projektů je plánováno do třetího podprogramu – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být podniky, výzkumné organizace a další právnické osoby. Dotace se vztahuje na osobní náklady, stipendia, náklady na subdodávky a ostatní přímé náklady. Maximální míra podpory jednoho projektu v rámci této veřejné soutěže činí až 90 % celkových uznaných nákladů, dle typu výzkumné aktivity a typu uchazeče.

Termín pro podávání návrhů projektů  je stanoven na období od 21. listopadu 2019 do 22. ledna 2020.

Technologická agentura ČR Veřejné zakázky Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2020]

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nejen o tom se dočtete v novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 2. 2020