Daně 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže programu THÉTA

Ve středu 17. října bude Technologickou agenturou ČR vyhlášena druhá veřejná soutěž programu Théta.

Jedná se o program podpory aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který je zaměřen na projekty z oblasti energetiky. Podporovány budou projekty, jejichž cílem je dosažení určitých typů výstupů a výsledků, jako je například patent, prototyp či funkční vzorek.

Program je dále rozdělen do 3 následujících podprogramů:

  1. Výzkum ve veřejném zájmu.
  2. Strategické energetické technologie.
  3. Dlouhodobé technologické perspektivy.

Uchazeči v této veřejné soutěži mohou být jak podniky (malé, střední i velké), tak výzkumné organizace. Míra podpory na jeden projekt může v případě podniků dosáhnout maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů, a to v závislosti na velikosti podniku a typu podporované aktivity. V případě výzkumných organizací je maximální míra podpory stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů.

Článek je součástí zpravodaje dReport – říjen 2018, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right