Daně 

Vyhlášení národní výzvy programu LIFE

V programu LIFE byla vyhlášena Ministerstvem Životního prostředí národní výzva k předkládání žádostí o podporu ve dvou podprogramech – Životní prostředí a Klima. V obou podprogramech je možné žádat o podporu nejen na spolufinancování projektu, ale také na přípravu projektové dokumentace. O dotaci mohou žádat veřejné i podnikatelské subjekty a projekty musí být realizované na území ČR, a to i včetně hlavního města Prahy.

Cíle výzvy v podprogramu Životní prostředí:

 • Ochrana životního prostředí
 • Účinné využívání zdrojů
 • Správa a informace v oblasti životního prostředí

Podporovány budou projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny jako např.:

 • Zajištění bezpečného a účinného využívání vodních zdrojů
 • Zmírnění a kompenzace záborů půdy a lepší využívání půdy
 • Snížení množství vyprodukovaného odpadu, maximalizace recyklace
 • Lesní monitorovací a informační systémy a systémy na předcházení lesním požárům

Příjem žádostí v podprogramu Životní prostředí: 29. března – 3. května 2018

Cíle výzvy v podprogramu Klima:

 • Boj proti změnám klimatu a jejich zmírnění
 • Přizpůsobení se změnám klimatu
 • Správa a informace v oblasti klimatu

Podporovány budou projekty zaměřené na přizpůsobení se klimatickým změnám či vedoucí k jejich zmírnění jako např.:

 • Přechod k nízkouhlíkovému hospodářství odolnému vůči změnám klimatu
 • Udržitelné zemědělství, hospodaření s vodou a půdou
 • Správa v oblasti klimatu, včetně lepšího zapojení občanské společnosti, nevládních organizací a místních subjektů

Míra podpory na jeden projekt je poskytována až do výše 200 000 Kč nebo 240 000 Kč na přípravu projektové dokumentace v závislosti na podprogramu, ale ne více než 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše způsobilých výdajů na celý projekt pak činí 10 mil. Kč (bez DPH).

Příjem žádostí v podprogramu Klima: 29. března – 22. června 2018

 

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right